Zaangażowanie i odpowiedzialność społeczna (CSR)

Odpowiedzialny biznes to uwzględnienie społecznych i ekologicznych wartości w codziennej działalności gospodarczej. Euroimpex SA aktywnie wspiera lokalne społeczności oraz podejmuje globalne działania proekologiczne w ramach przyjętej strategii CSR. Dobro naszych Klientów, pracowników oraz społeczności, w której funkcjonujemy, zawsze jest brane przez nas pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Odpowiedzialny pracodawca

Lodołamacze - pracodawcy wrażliwi społecznie
Lodołamacze – pracodawcy wrażliwi społecznie
Euroimpex SA jest przedsiębiorstwem stwarzającym jak najlepsze warunki pracy i rozwoju swoim pracownikom. Spółka zatrudnia wiele wysoko wykwalifikowanych osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W efekcie wprowadzenia wielu przyjaznych rozwiązań otrzymała certyfikat społecznej odpowiedzialności “Firma bez barier”. Euroimpex SA otrzymał srebrny medal oraz został kilkakrotnie wyróżniony przez POPON w konkursie “Lodołamacze – pracodawcy wrażliwi społecznie”. Spółka wspiera również przedsiębiorczość patronując projektowi promującemu i aktywizującemu gospodarkę Dolnego Śląska – nagrodę Dolnośląski Gryf.

Sponsoring kultury

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans
Zrównoważony rozwój społeczności nie jest możliwy bez rozwijania wrażliwości na kulturę i sztukę. Z tego powodu Euroimpex SA promuje sztukę, organizacje oraz wydarzenia kulturalne. Do regularnie wspieranych imprez należy prestiżowy festiwal muzyki poważnej – Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans – odbywający się cyklicznie (od 46-ciu lat) we Wrocławiu. Spółka wspierała dotychczas w swojej działalności także Filharmonię Wrocławską im. Witolda Lutosławskiego oraz Związek Polskich Artystów Plastyków.

Ekologia

Środowisko naturalne jest ogromną wartością, o którą dbamy na wielu płaszczyznach. Euroimpex SA podejmuje szereg działań ograniczających negatywny wpływ działalności biznesowej na otaczającą nas naturę. Spółka spełnia rygorystyczną normę ISO 14001:2004. Oprócz aktywności mających na celu zminimalizowanie własnej emisji CO2, zużycia energii oraz produkowanych odpadów, spółka inwestuje w rozwój nowych technologii, które redukują zużycie papieru w biurach oraz zmniejszają ilości drukowanych i kopiowanych dokumentów. Te innowacyjne rozwiązania oraz przeprowadzane przez Euroimpex audyty ekologiczne, służą globalnej ochronie środowiska naturalnego. Innym rodzajem działalności proekologicznej Euroimpex SA było wyposażenie stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA w nasze produkty.

Sponsoring sportowy

Euroimpex sponsorem wydarzeń sportowych
Euroimpex sponsorem wydarzeń sportowych
Aktywność sportowa jest istotnym elementem poprawiającym stan zdrowia, a tym samym jakość życia. Euroimpex SA angażuje się w wiele projektów mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia (sponsorowania imprez dla amatorów) oraz promowanie uprawiania sportów (sponsorowanie profesjonalnych drużyn i zawodów).

Pomoc społeczna

Spółka wspiera grupy społeczne szczególnie tego potrzebujące i z tego tytułu otrzymała liczne wyróżnienia oraz podziękowania. Są to m.in. Tytuł Przyjaciela Dziecka (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), czy też Darczyńca Roku (Stowarzyszenie “Klub Ludzi Życzliwych”).