Documaster – rozwiązania dla edukacji

documaster_logo

System informatyczny wspomagający nowoczesną edukację w szkołach: zdalna praca grupowa, gromadzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych w e-chmurze (zeskanowane książki, materiały własne nauczycieli oraz uczniów, informacje z tablic interaktywnych i Internetu, zasoby zdigitalizowanych bibliotek). Drukowanie, skanowanie i kopiowanie materiałów przez uczniów i nauczycieli. Podnosi to efektywność kształcenia, obniża koszty edukacji, wyrównuje szanse społeczne, eliminuje ciężki tornister codziennie noszony do szkoły.

Documaster Campus

Documaster Campus to technologia realizująca najnowsze wytyczne metodyków nauczania w kontekście efektywności przyswajania wiedzy i zdobywania umiejętności.
zobacz więcej

Documaster e-biblioteka

System umożliwia gromadzenie oraz dystrybucję różnego typu publikacji drogą internetową. Możliwe jest udostępnianie książek, filmów, materiałów cyfrowych, e-podręczników czy różnego typu multimediów.
zobacz więcej

Szkolenia

Szkolenia z nowoczesnych metod nauczania za pomocą TIK – szkolenia zamknięte ze strategii kształcenia wyprzedzającego.
zobacz więcej

documaster-szkolenia