Dla uczelni wyższych


Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesne kształcenie. Pozwala gromadzić i dystrybuować materiały edukacyjne i naukowe, takie jak: podręczniki cyfrowe, zdigitalizowane książki, e-booki, cyfrowe zasoby wyższych uczelni, materiały własne wykładowców i studentów, filmy. Przechowywane materiały mogą być współdzielone i wykorzystywane przez użytkowników 24 godziny na dobę, w każdym miejscu posiadającym dostęp do Internetu.
Documaster Campus umożliwia prowadzenie zdalnych i hybrydowych zajęć za pomocą zintegrowanego MS Teams oraz wbudowanego narzędzia do wideokomunikacji - Talks Documaster. Pozwala na komunikację między użytkownikami: studentami, wykładowcami, naukowcami i przedsiębiorcami. Umożliwia współpracę lokalnie oraz w całej Polsce, polegającą na wymianie materiałów, wyników badań, doświadczeń oraz budowaniu bazy wiedzy i zarządzaniu nią. Oprogramowanie jest zintegrowane z Pakietem Microsoft Office 365.

Repozytorium Documaster Campus znajdują się cyfrowe zasoby naukowe najlepszych polskich uczelni wyższych, bibliotek i instytutów naukowych (kilkaset tysięcy zweryfikowanych haseł). Repozytorium jest również zintegrowane z Azonem oraz przeszukuje zasoby encyklopedii PWN.

Oprogramowanie integruje gromadzoną wiedzę z powszechnie używanymi w kształceniu technologiami komunikacyjnymi i urządzeniami: komputerami, monitorami i tablicami interaktywnymi, smartfonami, tabletami, pracowniami językowymi, laboratoriami cyfrowymi, projektorami oraz wysokiej klasy sprzętem umożliwiającym tanie drukowanie, skanowanie, kopiowanie oraz OCR w samoobsługowym punkcie drukowania na terenie uczelni. Specjalne oprogramowanie urządzeń zapewnia znaczne oszczędności i brak awarii uczelnianego systemu wydruków.


Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Najważniejsze funkcje:

  • integracja z urządzeniami i nowymi technologiami
  • podniesienie jakości i efektywności kształcenia przy mniejszym nakładzie pracy
  • możliwość studiowania zdalnie oraz dostęp do wiedzy dla chorych studentów
  • wydruk materiałów do zajęć oraz OCR i transfer do chmury
  • komunikacja i współpraca lokalnie i z innymi uczelniami
  • bezpieczny dostęp, 24h/7, do sprawdzonej wiedzy najwyższej jakości