SZKOLENIA

Tytuł szkolenia: Szkolenie (w tym warsztaty) z umiejętności wykorzystania rozwiązania chmurowego w procesie zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy

Szkolenie jest współfinansowane ze środków EFS w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania tj. schematów dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań chmurowych w procesie zarządzania wiedzą firmy oraz wykorzystania potencjału intelektualnego i doświadczenia pracowników firmy (przechowywanie, archiwizacja), poprzez przekazanie informacji dotyczących zasad działania środowiska chmurowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: – nabędzie wiedzę z zakresu zasad działania środowiska chmurowego, – pozna umiejętności efektywniejszego wykorzystania obecnych pracowników i przechwycenia od nich wiedzy na wypadek ich odejścia, – posiądzie umiejętności organizacyjne, samokształcenia się, – będzie potrafił prawidłowo identyfikować oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. W toku nauki uczestnik nabywa kompetencje społeczne, pod względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym.

Ramowy program usługi: Pracownicy firmy uczestniczą w szkoleniu i warsztatach, które mają na celu nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą i jej archiwizacji, również z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W firmie instalowane jest odpowiednie rozwiązanie chmurowe, umożliwiające wprowadzanie i wyprowadzanie dokumentów „do” i „z” chmury. Gromadzenie wiedzy w systemie i dzielenie się nią jest bardzo łatwe, a wyszukiwanie niezależnie czy docelowy plik jest w formacie tekstowym, audio, video etc. jest również bardzo szybkie i proste. Uczestnicy szkoleń i warsztatów w sposób praktyczny nabywają umiejętności na konkretnym rozwiązaniu technologicznym dostosowanym dla danej firmy. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych w ramach systemu samokształcenia. Użytkownik indywidualny dostaje dostęp do platformy, na której znajduje się
szkolenie. Czas dostępu jest zgodny z harmonogramem szkolenia. Szkolenie wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Użytkownik otrzymuje swoje unikalne konto. Po zalogowaniu się ma dostęp do kursu i sam narzuca sobie tempo pracy. W czasie kursu, w ramach harmonogramu szkolenia, użytkownik otrzymuje pełne wsparcie techniczne Trenera – kontakt mailowy, telefoniczny lub LiveChat w czasie rzeczywistym (Teamviewer na http://euroimpex.pl), a także po ukończeniu szkolenia.

Szkolenia i warsztaty zostaną przeprowadzone w konwencji nowoczesnych, innowacyjnych metod transferu wiedzy (uczenia się/nauczania). Materiały zostaną udostępnione uczestnikom szkolenia przed zajęciami w chmurze, z której będą korzystać również podczas swojej dalszej pracy zawodowej. Usługę oraz szkolenie przygotował doświadczony zespół absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorzy od wielu lat współpracują z takimi koncernami jak Ricoh, Microsoft, HP, Toshiba, Samsung, EPSON. W skład zespołu wchodzi również ekspert ds. zarządzania wiedzą ze stowarzyszenia KNOCO. Organizator szkolenia zapewni uczestnikom dostęp do rozwiązania chmurowego oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć warsztatowych.

Regulamin: Regulamin realizacji usług rozwojowych
Formularz zapotrzebowania na szkolenie: Formularz