Program Inwestycji Strategicznych
Polski Ład


Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego na pozyskanie bezzwrotnych dotacji związnych z cyfryzacją oraz budową, rozwojem i modernizacją infrastruktury. W ramach programu mają skorzystać zarówno gminne instytucje jak i mieszkańcy. Program jest skierowany do dwóch grup docelowych: gmin, powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych z terenów byłybh PGR-ów oraz do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków JST.


Gminy i powiaty z terenu byłych PGR

Gminy, powiaty, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wszystkie samorządy
i związki JST

Jednostki samorządu terytorialnego („JST”) – gminy, powiaty i województwa, związki jednostek samorządu terytorialnego („związki JST”), niezależnie od rodzaju związku.

Najważniejsze informacje

Na co można pozyskać dotację?
 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
 • odnawialne źródła energii;
 • tabor z napędem zeroemisyjnym;
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
 • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; rewitalizacja obszarów miejskich;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
 • tabor transportu kolejowego;
 • tabor transportu tramwajowego;
 • tabor z napędem niskoemisyjnym;
 • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
 • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
 • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
 • tabor zbiorowego transportu drogowego;
 • tabor zbiorowego transportu wodnego;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
 • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
 • rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.
Jaki jest termin składania wniosków?
Obecnie trwa III runda Programu. Wnioski można składać do 15 lutego 2022 r.
Wartość dofinansowania
W przypadku gmin - możliwe jest złożenie maksymalnie dwóch wniosków (jeden o wartości do 2 mln, drugi do 5 mln zł). W przypadku powiatów, związków międzygminnych i związków powiatowo-gminnych - możliwe jest złożenie maksymalnie dwóch wniosków (jeden o wartości do 2 mln, drugi do 8 mln zł). Wartość dofinansowania to 98%/

Najważniejsze informacje

Na co można pozyskać dotację?
 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
 • odnawialne źródła energii;
 • tabor z napędem zeroemisyjnym;
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
 • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
 • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
 • rewitalizacja obszarów miejskich;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowonaprawczej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
 • tabor transportu kolejowego;
 • tabor transportu tramwajowego;
 • tabor z napędem niskoemisyjnym;
 • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
 • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
 • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych; tabor zbiorowego transportu drogowego;
 • tabor zbiorowego transportu wodnego;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
 • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
 • rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.
Jaki jest termin składania wniosków?
Obecnie trwa II runda Programu. Wnioski można składać do 15 lutego 2022 r.
Wartość dofinansowania
Możliwe jest złożenie łącznie 3 wniosków, z czego obligatoryjny jest wniosek o wartości 5 mln złotych: - 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł - 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł - 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dotacja w zależności od charakteru działania, wynosi od 80 do 95%.

Poponujemy Państwu pomoc w pozyskaniu dotacji na cyfryzację w Programie Polski Ład


Dowiedz się więcej o konkursie i pozyskaj dotację


Zadzwoń teraz: +48 71 78 48 139

 
 
 

Pomożemy Państwu przygotować wniosek i otrzymać dotację w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Zespół naszych ekspertów ds. dotacji oferuje bezpłatne konkultacje i pomoc w przgotowaniu wniosku. Pomogliśmy już setkom instytucji publicznych, takich jak urzędy miast, urzedy gmin, szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, domy kultury pozyskać środki na wdrożenie naszych rozwiązań. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty zdecydowane na skuteczne pozyskanie grantu i wdrożenie najlepszych produktów.


Kontakt z nami


Zadzwoń teraz: +48 71 78 48 139
Prześlij wiadomość przez formularz: