Masz pytanie?
Prześlij szybką wiadomość
Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w związku z ofertą. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi... więcej>>


Kontakt do nas

 

Barbara Pokorny

Dyrektor Zarządzająca
w Euroimpex S.A.


barbara.pokorny@euroimpex.pl |
+48 71 78 48 120
601 570 753

Dział HandlowyKontakt w sprawie zakupu oprogramowania, możliwości pozyskania dotacji, szkoleń.


przetargi@euroimpex.pl |
tel. +48 71 78 48 139
605 221 286
601 9050 381

Dział serwisuKontakt w sprawie naprawy urządzeń, przeglądów, umów, materiałów eksploatacyjnych.


serwis@euroimpex.pl|
+48 71 78 48 117

Dział wdrożeńKontakt w sprawie wdrożeń, aktualizacji oprogramowania, problemów technicznych


helpdesk@euroimpex.pl|
+48 71 78 48 148

Dotacje i szkoleniaKontakt w sprawie możliwości pozyskania dotacji, wiosków o dotacje oraz w sprawie szkoleń.


izabela.stolarczyk-parzelska@euroimpex.pl|
+48 71 78 48 122

Marketing i PRKontakt w sprawach związanych z marketingiem
i promocją, kontakt dla mediów.


maja.nadgrodkiewicz@euroimpex.pl|
+48 71 78 48 134


KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, NIP: 899-01-07 -125, REGON: 008479195