Masz pytanie?
Prześlij szybką wiadomość
  Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w związku z ofertą. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi... więcej>>


  Kontakt do nas

   

  Barbara Pokorny

  Dyrektor Zarządzająca
  w Euroimpex S.A.


  barbara.pokorny@euroimpex.pl |
  +48 71 78 48 120
  601 570 753

  Dział Handlowy  Kontakt w sprawie zakupu oprogramowania, możliwości pozyskania dotacji, szkoleń.


  sprzedaz@euroimpex.pl
  przetargi@euroimpex.pl|
  +48 71 78 48 139
  605 221 286
  601 767 790

  Dział serwisu  Kontakt w sprawie naprawy urządzeń, przeglądów, umów, materiałów eksploatacyjnych.


  serwis@euroimpex.pl|
  +48 71 78 48 117

  Dział wdrożeń  Kontakt w sprawie wdrożeń, aktualizacji oprogramowania, problemów technicznych


  helpdesk@euroimpex.pl|
  +48 71 78 48 148

  Dotacje i szkolenia  Kontakt w sprawie możliwości pozyskania dotacji, wiosków o dotacje oraz w sprawie szkoleń.


  izabela.stolarczyk-parzelska@euroimpex.pl|
  +48 71 78 48 122

  Marketing i PR  Kontakt w sprawach związanych z marketingiem
  i promocją, kontakt dla mediów.


  maja.nadgrodkiewicz@
  euroimpex.pl|
  +48 71 78 48 134


  KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, NIP: 899-01-07 -125, REGON: 008479195