Platforma edukacyjna umożliwiająca efektywną naukę zdalną, hybrydową
oraz stacjonarną


Documaster Campus to platforma edukacyjna do nauki zdalnej, stacjonarnej oraz hybrydowej. Sprawdza się na każdym etapie edukacji: od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią po uczelnię wyższą, uniwersytety trzeciego wieku. Platforma edukacyjna Documaster Campus to również doskonałe rozwiązanie do upskillingu, reskillingu oraz szkoleń dla osób dorosłych. Zintegrowany moduł drukowania, kopiowania, skanowania i OCR na terenie szkoły oraz cyfrowe zasoby edukacyjne w Repozytorium pozwalają uczniom pozbyć się ciężkiego plecaka. System został zaprojektowany we współpracy z naukowcami i praktykami: pedeutologami, nauczycielami, wykładowcami, edukatorami, szkoleniowcami. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu neurodydaktyki, oprogramowanie edukacyjne Documaster Campus realnie podnosi jakość i efektywność nauczania.

 
 

Repozytorium cyfrowych zasobów edukacyjnych - elektroniczny tornister

Platforma edukacyjna Documaster Campus zawiera gotowe Repozytorium cyfrowych zasobów edukacyjnych i naukowych. Wszystkie materiały cyfrowe są dostosowane do poziomu kształcenia, zatem uczniowie szkół podstawowych mają dostęp do innego Repozytorium, niż np. uczniowie szkół branżowych czy też studenci. Wśród gotowych materiałów, na naszej platformie edukacyjnej znajdują się zweryfikowane i aktualne: e-podręczniki, e-skrypty, e-booki, audiobooki, wideo (np. filmy edukacyjne lub nagrania wykładów), podcasty, kursy, materiały graficzne, multimedia, a także zintegrowane zasoby najlepszych polskich uczelni wyższych oraz bibliotek cyfrowych. Każde Repozytorium jest dodatkowo uzupełniane przez uprawnionych użytkowników - nauczycieli, wykładowców, tutorów. O dostępie do wybranych materiałów, a także możliwości ich dodawania i udostępniania, decydują uprawnienia użytkownika, którymi może zarządzać administrator.

Oprogramowanie edukacyjne z inteligentną, kontekstową i semantyczną wyszukiwarką

Platforma edukacyjna Documaster Campus jest wyposażona w kontekstową, semantyczną wyszukiwarkę, która przeszukuje wszystkie dostępne dla użytkownika pliki w Repozytorium. Dodatkowo, przeszukuje także e-Encyklopedię PWN oraz zasoby zintegrowanych bibliotek cyfrowych. Dzięki temu korzystanie z zasobów edukacyjnych jest niezwykle proste i szybkie.

Zdalna edukacja oraz ciekawe, rozwijające lekcje stacjonarne i hybrydowe na platformie edukacyjnej


Zdalne lekcje odbywają się na platformie edukacyjnej za pomocą wbudowanego narzędzia do wideorozmów oraz czatu. Nasze oprogramowanie edukacyjne zostało zaprojektowane tak, aby nauka zdalna była bardzo prosta i intuicyjna dla wszystkich użytkowników. Zarówno dzieci rozpoczynających naukę, jak i osób starszych lub posiadających niewielkie umiejętności komputerowe. Wszystkie materiały do lekcji są dostępne w Repozytorium. Po zakończeniu lekcji, materiały pozostają do dyspozycji uczniów i nauczycieli, dzięki czemu możliwa jest powtórka materiału nawet po wielu latach. Szyfrowane, bezpieczne wideolekcje odbywają się bez ograniczenia czasowego za pomocą wbudowanego narzędzia platformy edukacyjnej Documaster Talks. Aby je uruchomić, wystarczy kliknąć jeden przycisk. Platforma edukacyjna Documaster Campus umożliwia prowadzenie dynamicznych, ciekawych i efektywnych zajęć również z uczniami czy też studentami przebywającymi w domach.

Innowacyjna platforma edukacyjna zintegrowana ze sprzętem

Platforma edukacyjna Documaster Campus jest zintegrowana z urządzeniami, które uczniowie i nauczyciele wykorzystują zarówno w zdalnej edukacji, jak i w klasie. Ponieważ obsługa systemu odbywa się za pomocą responsywnego interfejsu graficznego, użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania za pomocą komputerów, tablic i monitorów interaktywnych oraz urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów), bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.
Oprogramowanie edukacyjne Documaster Campus współpracuje również z sense discami (mobilnymi laboratoriami), projektorami, wizualizerami, kamerami.

Integracja platformy edukacyjnej Documaster Campus z urządzeniami wielofunkcyjnymi

Dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi, możliwe jest drukowanie i kopiowanie materiałów do lekcji i zajęć bezpośrednio z Repozytorium. Możliwe jest ponadto skanowanie dokumentów i zamieszczanie ich w katalogach platformy edukacyjnej, np. projektów wykonanych podczas lekcji. Funkcja OCR (optical character recognition) pozwala nadawać papierowym dokumentom tekstowym edytowalną formę.

Bezpieczna platforma edukacyjna dostępna dla wszystkich

Oprogramowanie edukacyjne Documaster Campus posiada certyfikat, który jest gwarancją zabezpieczenia najbardziej wrażliwych danych (ISO/IEC 27001). Zarówno pracownicy dydaktyczni, jak i rodzice, uczniowie i studenci mogą korzystać ze zgromadzonych zasobów w dowolnym czasie i miejscu, przy równoczesnym zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa.
Platforma edukacyjna Documaster Campus zostałazaprojektowana z myślą o wszystkich użytkownikach – młodszych, starszych, o osobach posiadających niskie umiejętności cyfrowe, a także o osobach niepełnosprawnych.

Dotacje na zakup i wdrożenie oprogramowania edukacyjnego oraz urządzeń

Platforma edukacyjna Documaster Campus jest z powodzeniem wdrażana z dotacjami z regionalnych programów operacyjnych (Funduszy Europejskich) jak również z dotacji krajowych. Informacje, jak pozyskać dofinansowanie 100% na oprogramowanie edukacyjne Documaster Campus wraz ze sprzętem, znajduje się na tej stronie.

Wybierz odpowiedni produkt:

Dla
przedszkoli

WIĘCEJ >>

Dla
szkół

WIĘCEJ >>

Dla uczelni wyższych

WIĘCEJ >>

Dla osób dorosłych

WIĘCEJ >>

Najważniejsze cechy platformy edukacyjnej Documaster Campus:

 • Repozytorium zawierające stale aktualizowane materiały edukacyjne i naukowe, m.in.: e-podręczniki, e-skrypty, e-booki, audiobooki, filmy i podcasty edukacyjne, prezentacje, wykłady, gotowe scenariusze i karty pracy do lekcji, kursy, szkolenia, tutoriale, cyfrowe zasoby najlepszych polskich wyższych uczelni. Wszystkie materiały są zamieszczane po uprzedniej weryfikacji, dzięki czemu na platformie edukacyjnej Documaster Campus znajdują się tylko bezpieczne i rekomendowane przez nauczycieli, metodyków i naukowców materiały.
 • Zintegrowany moduł drukowania, kopiowania, skanowania i OCR - wraz z oprogramowaniem edukacyjnym dostarczamy urządzenia wielofunkcyjne, z których mogą korzystać na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele.
 • Nasza platforma edukacyjna umożliwia sieciowanie szkół/uczelni i współpracę między nauczycielami/wykładowcami - rozumianą na przykład jako udostępnianie innym własnych materiałów naukowych.
 • Oprogramowanie edukacyjne Documaster Campus nie wyświetlam reklam ani niczego, co mogłoby rozpraszać ucznia/studenta i odciągać od nauki.
 • Wbudowane narzędzie do wideorozmów umożliwia wszystkim zalogowanym do platformy edukacyjnej Documaster Campus prowadzenie prostych w obsłudze i bezpiecznych lekcji zdalnych, konsultacji, spotkań o bardzo wysokiej jakości połączenia i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 • Cała komunikacja odbywa się poprzez bezpieczny serwer, a nie poprzez chmurę (nad której bezpieczeństwem trudniej zapanować.
 • Wdrożenie oprogramowania edukacyjnego Documaster Campus trwa zaledwie kilka godzin i nie wymaga od zarządu placówki edukacyjnej podejmowania żadnych czynności - użytkownicy otrzymują gotowe loginy i hasła.
 • Każda szkoła otrzymuje dedykowaną platformę edukacyjną na bezpiecznym serwerze, ze strukturą dostosowaną do ilości klas oraz z Repozytorium zawierającym materiały adekwatne do poziomu kształcenia: dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i zawodowych oraz dla uczelni wyższych.
 • Każda instalacja wiąże się ze szkoleniem nauczycieli/wykładowców i uczniów/studentów z korzystania z systemu oraz zintegrowanych urządzeń wielofunkcyjnych. Nauczyciele ponadto uczestniczą w webinarach na temat prowadzenia zdalnych lekcji m.in. metodą klasy odwróconej.
 • Oferujemy helpdesk 24/h oraz serwis urządzeń oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń zintegrowanych z systemem.
 • Ekologia jest dla nas bardzo ważna - oprogramowanie edukacyjne Documaster Campus umożliwia znaczące ograniczenie ilości materiałów drukowanych - dzięki ich cyfrowym wersjom w Repozytorium. Dodatkowo urządzenia, które dostarczamy są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale mogą być nawet zasilane panelami fotowoltaicznymi.
 • Posiadamy Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie edukacyjne, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Oprogramowanie Documaster pomyślnie przeszło wszystkie wymagane testy kompatybilności z urządzeniami producentów: Ricoh (Nashuatec), Epson, Sharp, Brother, HP, Lexmark oraz Canon. Jest to gwarancja poprawnego działania z większością obecnie oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych. Euroimpex S.A. jest partnerem technologicznym wyżej wymienionych koncernów co oznacza bezpośredni dostęp do najnowszych technologii oraz poufnych informacji producenta urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.