Dotacje dla szkół na oprogramowanie Documaster Campus i zintegrowane urządzenia


Dzięki dotacjom unijnym i krajowym, subwencjom oświatowym oraz grantom, placówki edukacyjne każdego roku mogą realizować projekty z nawet 100% dofinansowaniem. Dotacje dla szkół nie tylko podnoszą jakość placówek, poprzez ich lepsze wyposażenie, czy też dostosowanie do potrzeb uczniów (w tym niepełnosprawnych), ale też podnoszą jakość edukacji i dostępności do niej. W ramach konkursów można wnioskować o dofinansowanie wyposażenia szkół, zakupu sprzętu do nauki zdalnej oraz stacjonarnej oraz oprogramowania. Możliwe jest też pozyskanie środków na prace budowlane, a także na szkolenia, kursy, a nawet studia podyplomowe dla nauczycieli. Wiele konkursów dotyczy też dostosowania szkół do potrzeb niepełnosprawnych uczniów i nauczycieli, dzięki czemu szkoły stają się bardziej przyjazne i dostępne.


Jak otrzymać 100% dotacji na oprogramowanie Documaster Campus i zintegrowane urządzenia?

Nasze oprogramowanie Documaster Campus oraz zintegrowane z nim urządzenia może zostać wdrożone ze 100% dofinansowaniem. Dotyczy to zarówno funduszy unijnych, jak i subwencji oświatowej, konkursów typu Aktywna Tablica, a nawet grantów przyznawanych przez Fundacje. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

Dotacje dla szkół publicznych oraz placówek prywatnych - mapa konkursów

Możliwości na pozyskanie dotacji mają zarówno publiczne, jak i niepubliczne placówki. Możliwości dla szkół publicznych jest z reguły więcej, ale niepubliczne placówki też mogą liczyć na wsparcie. Dotacje dla szkół prywatnych są realizowane z progamów Unii Europejskiej, a także z Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy też grantów.
Lista wszystkich konkursów, w których możliwe jest pozyskanie dotacji dla szkół, znajdują się na specjalnej przygotowanej przez nas stronie internetowej. Można na niej znaleźć informacje o aktualnych oraz planowanych konkursach w sanym wojwództwie.

Mapa Polski dotacje dla szkół

Kliknij w mapę by sprawdzić aktualne dotacje

Wsparcie merytoryczne ekspertów ds. dotacji

Z oprogramowania Documaster Campus korzysta w Polsce ponad 160 tysięcy użytkowników: uczniów i nauczycieli. Wielu z nich ma dostęp do nowoczesnego oprogramowania i zintegrowanych urządzeń właśnie dzięki dotacjom i grantom. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, by merytorycznie wspomagać placówki oświatowe w sprawach formalnych i udzielamy w tym zakresie bezpłatnych konsultacji.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami