Dotacje dla uczelni wyższych na oprogramowanie Documaster Campus


Uczelnie wyższe mogą wnioskować o dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację działań i projektów. Wsparcie finansowe dotyczy aktualnych potrzeb, które mają podnieść szeroko pojętą jakośc kształcenia. W związku z tym uczelnie wyższe mogą pozyskiwać dofinansowanie m.in. na wyposażenia uczelni w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie i technologie, a także prace budowlane. Dotacje dla uczelni wyższych są też przyznawane na projekty naukowe, a także działania zmierzające do zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Jak otrzymać dotację na wdrożenie Documaster Campus na uczelni wyższej?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek do organu prowadzącego. W przypadku NCBR, konkursy ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uczelnie miały czas na przygotowanie dokumentów zgodnie z regulaminem i wytycznymi. Na tej stronie publikowane są informacje o aktualnych konkursach, w których można wnioskować o dofinansowanie na wdrożenie oprogramowania Documaster Campus. Wraz z oprogramowaniem, możliwe jest pozyskanie pieniędzy na zakup zintegrowanych urządzeń, które są integralną częścią nasszego rozwiązania programowo-sprzętowego.

Dotacje dla uczelni wyższych - na co można pozyskać pieniądze?

Obecnie priorytetem dla rozwoju uczelni wyższych jest cyfryzacja i nauka zdalna. Duży nacisk kładziony jest też na współprace z otoczeniem spoęłczno-gospodarczym oraz komercjalizację wytworów nauki. Documaster Campus odpowiedzią na te potrzeby, ponieważ umożliwia stworzenie cyfrowej bazy wszystkich materiałó naukowych oraz udostępnienie ich wszystkim studentom i pracownikom uczeln. Co więcej - pozwala na rozbudowę tej bazy w toku kształcenia nie tylko w obrębie uczelni, ale także we współpracy z innymi placówkami oraz z biznesem. Funkcja OCR - dostęna dzieki zintegrowanemu urządzeniu wielofunkcyjnemu, pozwala digitalizować wszystkie materiały papierowe i wprowadzać je do systemu w formie edytowalnej. Oprogramowanie Documaster umożlwia ponadto naukę zdalną - online, za pomocą ekranów komputerów, tabletów, smartfonów i monitorów interaktywnych, a także efektywne kształcenie offline, za pomocą wydruków. Każdy student i pracownik uczelni może bowiem na terenie uczelni drukować dowolne potrzebne materiały naukowe, które zostały zamieszczone w systemie.

Wdrożenia na największych Polskich uczelniach

Oprogramowanie Documaster Campus zostało wdrożone na wielu prestiżowych wyższych uczelniach, również dzięki dotacjom. Z naszego oprogramowania oraz zintegrowanych urządzeń wielofunkcyjnych korzystają studenci oraz wykładowcy m.in. Politechniki Wrocławskiej, Akademii Medycznej w Poznaniu, czy Akademii Jana z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.


Kolejnym ważnym elementem jest dostępność dla niepełnosprawnych studentów. Oprogramowanie Documaster Campus oraz zintegrowane urządzenia odpowiadają na potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z europejskich standardem WCAG 2.1 AA). Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o osobach niedowidzących, a urządzenia wielofunkcyjne (będące integralnym elementem rozwiązania) posiadają ruchomy panel LCD, który umożliwia wygodne korzystanie z urządzenia osobom z niepełnosprawnością ruchową lub na wózku inwalidzkim.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami