Optymalizacja ekologiczna
w firmach, instytucjach administracji publicznej oraz szkolnictwie wyższym

 

Zdobyte w ciągu ponad 30 lat doświadczenie pozwala nam na przeprowadzanie zaawansowanych oraz miarodajnych analiz urządzeń drukujących w różnego rodzaju firmach oraz jednostkach administracji publicznej. Optymalizacja ekologiczna pozwala zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko oraz zaoszczędzić pieniądze.


Jak zadbać o ekologię w biznesie – optymalizacja ekologiczna jako rozwiązanie dla każdej odpowiedzialnej firmy i instytucji

Każda firma komercyjna czy instytucja publiczna wpływają na środowisko naturalne. W Polsce energia elektryczna nadal jest w prawie 80% pozyskiwana ze spalania paliw kopalnych. Sprawia to, że nawet małe firmy generują znaczący ślad węglowy.
Nie ulega wątpliwości, że zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest obowiązkiem wszystkich organizacji na całym świecie. Optymalizacja ekologiczna umożliwia znaczące obniżenie przez firmę: śladu węglowego (emisji CO2), produkcji elektrośmieci, zużycia papieru, a także emisji szkodliwych dla zdrowia gazów i nanocząsteczek.


Do podstawowych działań mających na celu wprowadzenie ekologii w firmie należy: • przetwarzanie istniejących dokumentów, • kontrola nowych wydruków, • archiwizacja cyfrowa, • zrezygnowanie z komunikacji listownej na rzecz online, • wdrożenie programów cyfrowych do zarządzania firmą, np. dla kadr czy księgowości. Ekologię w firmie można również realizować na poziomie marketingu – rezygnując z bilbordów na rzecz reklamy online. Dobrą praktyką jest również angażowanie się wraz z pracownikami w prośrodowiskowe inicjatywy – na przykład sadzenie drzew w okolicy czy zbiórka na organizację zajmującą się ochroną zasobów naturalnych.
Warto również zastanowić się, czy opakowania naszych produktów mogą być bardziej ekologiczne, na przykład wytworzone z materiałów nadających się do recyklingu, a także zainwestować w ekologiczne środki czyszczące do biura.


Ekologia w firmie = obniżenie kosztów stałych

Odpowiednio przeprowadzona optymalizacja ekologiczna w firmie to nie tylko zauważalne oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa, ale także dbałość o środowisko. Urządzenia drukujące oraz wielofunkcyjne zużywają bardzo dużo energii elektrycznej. Wydatki te rosną jeszcze bardziej, gdy w swojej pracy wykorzystujemy przyrządy stare oraz nieposiadające odpowiednich podzespołów eksploatacyjnych.
Jednym z rekomendowanych przez nas sposobów na ograniczenie wydatków wewnątrz jednostki jest montaż paneli fotowoltaicznych. Zielona energia może zasilać cały zakład produkcyjny czy biuro w dzień, a także pokryć częściowe zapotrzebowanie w nocy co w znacznym stopniu ograniczy wydatki na prąd.
Innym sposobem na ograniczenie wydatków i ekologię w biznesie jest również wymiana drukarek laserowych na elektryczne. Według badań, drukarki laserowe uwalniają do środowiska toksyczne nanocząsteczki.


Konsekwecją optymalizacji ekologicznej jest obniżenie kosztów

Odpowiednio przeprowadzona optymalizacja ekologiczna w firmie to nie tylko zauważalne oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa, ale także dbałość o środowisko. Urządzenia drukujące oraz wielofunkcyjne zużywają bardzo dużo energii elektrycznej. Wydatki te rosną jeszcze bardziej, gdy w swojej pracy wykorzystujemy przyrządy stare oraz nieposiadające odpowiednich podzespołów eksploatacyjnych. Jednym z rekomendowanych przez nas sposobów na ograniczenie wydatków wewnątrz jednostki jest montaż paneli fotowoltaicznych. Wymiana drukarek laserowych na elektryczną nawet o 100 procent!Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda optymalizacja ekologiczna?
Przeczytaj artykuł.


Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz