Dotacje dla firm na oprogramowanie Documaster oraz zintegrowane urządzenia


Granty i dotacje dla firm stanowią dodatkowy zastrzyk środków, za pomocą których przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes. Wsparcie dotyczy najczęściej obszarów, w których firmy moją podnosić swoją konkurencyjność, wydajność, a także wprowadzać innowacje.
Nasze oprogramowanie oraz zintegrowane z nim urządzenia spełniają te kryteria i wspierają firmy w rozwoju oraz osiąganiu lepszych wyników. Co więcej, możliwe jest pozyskanie środków na wdrożenie naszego oprogramowania, produktów, a także skorzystania z uług, takich jak audyty i optymalizacja wydruków..


Dotacje dla firm z sektora MŚP

Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Posiadamy Usługę Rozwojową kierowaną do firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników, które pragną rozwijać swoją konkurencyjność. W ramach dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mikro, małe i średnie firmy mogą pozyskać nawet 80% dofinansowania na Usługę Rozwojową, która ma podnieść konkurencyjność firmy na rynku.

Więcej informacji

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw - zielona transformacja, cyfryzacja i innowacje

Duże przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w innych aspektach, niż firmy małe lub średnie. Priorytetem dla europejskiej gospodarki jest obecnie cyfryzacja, wyjście z kryzysu wywołanego pandemią oraz zielona transformacja. Odpowiedzią na te potrzeby są oprogramowanie oraz usługi, które dostarczamy dla biznesu. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje ogromne wsparcie finansowe na technologie oraz usługi, które pozwolą firmom zmniejszyć ślad węglowy. Nasza firma oferuje usługi audytów oraz optymalizacji ekologicznej i kosztowej, które są odpowiedzią na założenia zielonej transformacji. Oprogramowanie Documaster Office in the Cloud umożliwia sprawną cyfryzację wszystkich firmowych zasobów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dotacjach dla firm?

Jesteśmy kompetetni, by udzielać konsultacji dotyczących możliwości pozyskiwania dotacji dla firm z sektora MŚP, jak również grantów dla dużych przedsiębiorstw. Nasze 30-letnie doświadczenie na rynku czyni nas ekspertem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, które pomagają firmom w rozwoju, cyfryzacji, podnoszeniu kompetencji, a także w zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.


Skontaktuj się z nami
    Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w związku z ofertą. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.    Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi... więcej>>