Dotacje dla samorządów, gmin, administracji na rozwiązania programowano-sprzętowe Documaster


Dzięki dotacjom krajowym oraz Funduszom Unii Europejskiej, administracja publiczna może korzystać z dodatkowego finansowania. Dotacje dla samorządów, gmin i administracji publicznej dotyczą zarówno wsparcia zadań lokalnych, jak również wyposażenia instytucji, ich cyfryzacji, bezpieczeństwa, podnoszenia jakości świadczenia usług publicznych oraz lepszego dostępu do nich.
W ramach wielu konkursów i programów możliwe jest pozyskanie środków na wdrożenie naszego oprogramowania, urządzeń i sprzętu IT, a także skorzystania z usług, takich jak audyty, cyfryzacja i optymalizacja wydruków..


Cyfryzacja JST - Cyfrowa Gmina i Cyfrowy Powiat

Konkursy: Cyfrowa Gmina i Cyfrowy Powiat to szansa dla jednostek samorządu terytorialnego, aby podnieść jakość cyfryzacji w urządach oraz instutucjach im podległych. W ramach 100% dofinansowania możliwe jest pozyskanie środów na zakup i wdrożenie oprogramowania do cyfryzacji, sprzętu IT, a także na podniesienie cyberbezpieczeństwa oraz edukację cyfrową. Wsparcie finansowe obejmuje również podlegające urzedom gminy i powiatów instytucje.
Jako producent oprogramowania, firma szkoleniowa i ekspert w pozyskiwaniu dotacji ze środków unijnych i krajowych, przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania cyfryzacyjne dla powiatów i gmin, na które pomagamy pozyskać 100% dotacji.

Cyfrowy powiat Cyfrowa Gmina

Dotacje na cyfryzację instytucji kultury oraz rozwój turystyki w regionach

Cyfryzacja szeroko pojętej gospodarki jest aktualnie jednym z priorytetowych zadań stawianych przed wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Ponieważ poziom cyfryzacji w instytucjach publicznych jest nierówny na terenie Europy, priorytetem dla Polski w najbliższych latach będzie dostosować poziom cyfryzacji do krajów najlepiej rozwiniętych.
W konkursach takich jak Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, czy też Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa można skorzystać ze wsparcia na wdrożenie naszego oprogramowania i zintegrowanych urządzeń do cyfryzacji kultury, promocji dziedzictwa narodowego i turystyki, a także systemów do cyfryzacji bibliotek.

Dotacje szkół podlegających samorządom

Samorządy, jako organy prowadzące, mogą również pozyskiwać dotacje szkół i placówek edukacyjnych im podlegających. Również w tym zakresie pomagamy we wdrożeniu naszego oprogramowania edukacyjnego Documaster Campus i zintegrowanego sprzętu IT z dotacją 100%. Więcej informacji o dotacjach dla edukacji znajduje się na stronie: https://euroimpex.pl/dotacje/dotacje-dla-szkol/

Chcesz dowiedzieć się więcej o dotacjach dla samorządów i administracji?

Jesteśmy kompetetni, by udzielać konsultacji dotyczących możliwości pozyskiwania dotacji dla gmin miejskich i wiejskich oraz innych instytucji administracji publicznej. Nasze 30-letnie doświadczenie czyni nas ekspertem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, które pomagają w rozwoju, cyfryzacji, podnoszeniu jakości świadczonych usług, a także w zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.


Skontaktuj się z nami