Example Page

Każda, nawet najmniejsza firma i placówka samorządowa ma wpływ na środowisko naturalne. Odpowiedzialność społeczna oraz odpowiedzialność za klimat, a także zdrowie pracowników, to obowiązek każdej świadomej firmy oraz organizacji samorządowej.


Urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, zwłaszcza oparte o technologię laserową, potrzebują do działania dużych ilości energii, która w Polsce w dalszym ciągu w ok. 80 procentach pochodzi ze spalania węgla. Dodatkowo części zamienne oraz emisja CO2 i innych substancji wpływają negatywnie na środowisko a także zdrowie ludzi.

Posiadamy usługę audytu ekologicznego oraz optymalizacji ekologicznej, która umożliwia redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Analiza ekologiczna

Analiza ekologiczna pozwala ocenić, jaki wpływ urządzenia wywierają na środowisko, np. ile zużywają energii, jaką mają emisję CO2 i ile elektrośmieci powstaje w wyniku ich użytkowania. Podczas badania sprawdzamy także, czy lokalizacja urządzeń laserowych nie zagraża zdrowiu pracowników. Toksyczne nanocząstki (PEP) oraz inne szkodliwe substancje emitowane przez laserowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, w dłuższej perspektywie zagrażają zdrowiu osób bezpośrednio narażonych na oddziaływanie tych urządzeń. Nasze działania mają zatem kompleksowy charakter – pomagamy uczynić firmę lub placówkę samorządową przyjazną środowisku i jednocześnie bezpieczną dla zdrowia pracowników oraz klientów/interesantów.

W efekcie pomagamy firmom i instytucjom:

  • obniżyć zużycie energii elektrycznej nawet o 96%,
  • ograniczyć wykorzystanie części zamiennych i produkcji elektrośmieci nawet o 94%,
  • obniżyć emisję CO2 nawet o 92%, skonfigurować typ i ilość sprzętu a także ich lokalizację na terenie instytucji, by była bezpieczna dla pracowników oraz klientów i interesantów.

Następstwem audytu ekologicznego jest optymalizacja ekologiczna oraz znaczące oszczędności – związane z ograniczeniem części zamiennych oraz zużycia prądu. Zwykle optymalizacja ekologiczna opiera się na relokacji i modernizacji stanu zastanego. Coraz częściej jednak firmy i urzędy decydują się na wymianę części lub wszystkich urządzeń laserowych na ekologiczne urządzenia pigmentowe i zasilenie ich panelami fotowoltaicznymi.
W takich przypadkach można całkowicie ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez system wydruków, jak również skorzystać z dotacji na takie działania.

Dzięki optymalizacji procesów i zużycia energii oraz dostosowaniu floty urządzeń do współczesnych wymagań ekologicznych, minimalizujemy negatywny wpływ przedsiębiorstwa lub urzędu na środowisko naturalne oraz pomagamy generować znaczące oszczędności.Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda audyt ekologiczny?
Przeczytaj artykuł.