Oprogramowanie dla szkół do lekcji zdalnych i hybrydowych

Documaster Campus to oprogramowanie dla szkół, wspomagające nowoczesną edukację. Umożliwia prowadzenie lekcji zdalnych i hybrydowych za pośrednictwem wbudowanych i zintegrowanych narzędzi do wideorozmów. Dzięki zastosowaniu chmury obliczeniowej, umożliwia efektywną naukę zdalnąoraz korzystanie z wciąż robudowywanej bazy cyfrowych materiałów edukacyjnych. Integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi pozwala drukować materiały i korzystać z nich równiez w wersji papierowej.


Documaster Campus wspiera tradycyjną edukację oraz umożliwia prowadzenie lekcji online . Jest rekomendowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) programem do nauki zdalnej. Umożliwia komunikację między użytkownikami: uczniami, nauczycielami, rodzicami, naukowcami i przedsiębiorcami. Umożliwia współpracę między gronem pedagogicznym i naukowcami lokalnie oraz w całej Polsce , polegającą na wymianie scenariuszy do lekcji, doświadczeń oraz budowaniu bazy wiedzy i zarządzaniu nią. Nasze oprogramowanie dla szkół jest zintegrowane m.in.z Pakietem Microsoft Office 365 Edu, Skype, One Drive

Hybrydowa i zdalna edukacja za pomocą cyfrowej bazy materiałów edukacyjnych oraz wideoloekcji

Wszyscy użytkownicy mają dostęp do bogatej bazy materiałów edukacyjnych w repozytorium systemu, w którym znajdują się (z podziałem na poziomy nauczania) m.in. audiobooki, e-booki, e-podręczniki, lektury, ćwiczenia, kursy, szkolenia, filmy i podcasty edukacyjne, a także bazę pomocy do lekcji dla nauczycieli: scenariuszy i kart pracy przygotowanych przez metodyków, pedeutologów oraz nauczycieli, a także cyfrowe materiały wyższych uczelni. Oprogramowanie umożliwia również gromadzenie własnych plików w prywatnym katalogu oraz tworzenie e-portfolio ucznia.
Oprogramowanie zawiera też materiały edukacyjne rekomendowane przez Komisję Europejską oraz wbudowany translator. Posiada 3 wersje językowe (polską, angielską i niemiecką), umożliwiając korzystanie z niego również w szkołach międzynarodowych.
Wbudowane narzędzie Documaster Talks pozwala prowadzić zdalne lekcje bez ograniczenia czasowego. Nauczyciel ma możliwość udostępniania podczas wideolekcji ekranu, prowadzenia dodatkowo rozmowy na czacie i sprawdzania frekwencji. Połączenia są szyfrowane i bezpieczne, a dostęp do lekcji mają tylko nauczyciel oraz uczniowie zalogowani do systemu.


ZDALNE I HYBRYDOWE LEKCJE


Documaster Campus posiada wbudowany moduł wideorozmów, umożliwiający prowadzenie lekcji zdalnych oraz hybrydowych. Jest także zintegrowany z MS Teams oraz ze Skype. Wbudowany komunikator pozwala uczniom i nauczycielom na porozumiewanie się także za pomocą czatu.


GLOBALNE REPOZYTORIUM


W Globalnym Repozytorium systemu zamieszczone są wartościowe materiały edukacyjne, takie jak e-podręczniki, e-booki, a także cyfrowe zasoby wyższych uczelni. Nauczyciele mogą dodawać swoje własne materiały oraz dzielić się nimi z pedagogami z innych szkół mających dostęp do systemu.


INTEGRACJA Z MICROSOFT OFFICE 365


Rozwiązanie jest zintegrowane z usługami z pakietu Microsoft Office 365 Edu, takimi jak m.in. MS Teams, One Drive, Skype, Word, Excel, PowerPoint. Umożliwia szybkie łączenie się z generatorem sprawdzianów, tworzeniem sprawdzianów, formularzami Google, Khan Academy.


INTEGRACJE Z URZĄDZENIAMI


System jest zintegrowany z urządzeniami wielofunkcyjnymi, umożliwiającymi drukowanie, kopiowanie, skanowanie i OCR materiałów na terenie szkoły. Współpracuje też z innymi urządzeniami wykorzystywanymi w edukacji, m.in. tablicami i monitorami interaktywnymi, sensediscami, itp.WIEDZA W CHMURZE


Wszystkie materiały edukacyjne są zamieszczone w chmurze, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich online, również podczas nauki zdalnej. Jest to kluczowe dla uczniów chorych, o specjalnych potrzebach oraz w sytuacjach kryzysowych, gdy placówki oświatowe są nieczynne.


SEMANTYCZNA WYSZUKIWARKA


Materiały zgromadzone w systemie można bardzo łatwo wyszukiwać dzięki inteligentnej, semantycznej wyszukiwarce. Oznacza to, że system przeszukuje treści dokumentów i dzięki temu pozwala znaleźć wszystkie materiały, które posiadają w swojej treści wyszukiwaną frazę.


BEZPIECZEŃSTWO I RODO


System spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa zgodne z RODO oraz normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie spełnia światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.Spełnia także wymagania RODO w kontekście ochrony danych osobowych.


EKOLOGIA


Rozwiązanie zostało zaprojektowane w duchu "zero waste" - pozwala ograniczyć zużycie papieru, a także odciążyć plecaki uczniów. Ponadto zintegrowane z systemem urządzenia wielofunkcyjne to najwyższej klasy energooszczędne maszyny, które mogą być zasilane panelem fotowoltaicznym.

Łatwe w obsłudze oprogramowanie dla szkół podstawowych, średnich, zawodowych

Documaster Campus jest intuicyjnym i łatwym w obsłudze systemem, zaprojektowanym zgodnie z wymaganiami i potrzebami uczniów, ale także umiejętnościami i możliwościami technologicznych nauczycieli, rodziców oraz współpracujących (online) ze szkołami przedsiębiorców.
System został stworzony we współpracy z metodykami, pedeutologami oraz działa w oparciu o nowoczesne metody nauczania, takie jak klasa odwrócona czy metoda projektów. Dzięki zamieszczonym w repozytorium systemu instrukcjom oraz szkoleniom online, prowadzenie lekcji zdalnych i wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania jest bardzo proste i przyjemne.
Oprogramowanie (i zawartość Repozytorium) jest dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych i szkół: podstawowych, średnich, zawodowych. Wszystkie materiały edukacyjne oraz interfejs są dostosowane do określonych grup wiekowych.

Kluczowe funkcje:

  • możliwość prowadzenia lekcji zdalnych oraz lekcji hybrydowych,
  • integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi, umożliwiająca drukowanie i kopiowanie materiałów znajdujących się w Documaster Campus oraz OCR-owanie i skanowanie materiałów własnych i zamieszczanie ich w Repozytorium,
  • mniej pracy nauczyciela dzięki gotowym scenariuszom i materiałom do lekcji,
  • instrukcje, jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem Documaster Campus oraz nowoczesnych metod nauczania,
  • bezpieczny dostęp, 24h/7 do sprawdzonej wiedzy najwyższej jakości
 

 


Otrzymaj ofertę: