Audyt kosztów dla firm i urzędów

Nasza firma działa na polskim rynku już od wielu lat i od samego początku zajmuje się przeprowadzaniem audytów kosztowych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej.


Prowadzone badania mają za zadanie przede wszystkim wyeliminowanie zbędnych kosztów powstałych wskutek procesu drukowania dokumentów, a także sprawienie, by przeprowadzane czynności były wykonywane w myśl ekologii. W każdym z urzędów oraz w każdej dużej firmie jest wykorzystywanych od kilkudziesięciu do nawet kilkuset urządzeń drukujących. Ich codzienna eksploatacja może przyczynić się do generowania bardzo dużych wydatków wynoszących do miliona złotych rocznie.

Wydatki powstałe w wyniku drukowania dokumentów i różnego rodzaju pism urzędowych można ograniczyć nawet o 30 procent wprowadzając zmiany procedur. Prowadzany audyt kosztów w firmie ma za zadanie przede wszystkim wprowadzenie monitoringu urządzeń pracujących w jednostkach gospodarczych. Dzięki autorskiemu oprogramowaniu komputerowemu istnieje możliwość zaobserwowania bardzo wielu miejsc w firmie, w których eksploatacja drukarki, tuszu oraz papieru jest zbędna lub przeprowadzana w sposób niewłaściwy.

Jak wygląda audyt kosztów?

Pierwszym zadaniem audytu kosztów w firmie jest przeprowadzenie analizy wydatków oraz zapotrzebowania użytkowników na urządzenia drukujące. Bardzo często w instytucjach i firmach ilość oraz wydajność sprzętu jest przeszacowana w stosunku do faktycznych potrzeb. Sprawdzamy zatem, czy firma lub urząd nie ponoszą niepotrzebnych kosztów związanych z utrzymaniem oraz serwisem nadprogramowych urządzeń. Oceniamy też, ile wydruków i kopii jest wykonywanych w instytucji i czy nie dochodzi do nadużyć ze strony pracowników.
Jedną z kluczowych analiz przeprowadzanych w czasie audytu kosztów jest ocena efektywności zarządzania wydrukami. Wskazujemy ilość niepotrzebnie zużywanego papieru i materiałów eksploatacyjnych, a także przedstawiamy konkretne wskazówki, w jaki sposób drukować wydajniej oraz taniej.

Nie bez znaczenia jest również ekologia. Urządzenia stare nie posiadają tak zaawansowanych technologicznie podzespołów, jak obecne maszyny, co może przyczynić się do wzrostu wydatków na energię elektryczną czy też na kolejne tonery z tuszami. Ważnym aspektem badania jest również stwierdzenie, jak wysoka jest generowana emisja spalin dwutlenku węgla.

W ramach audytu poddajemy też analizie umowy, jakie nasz klient zawarł z innymi podmiotami. Sprawdzamy, czy ich zapisy na pewno są korzystane dla naszego klienta, czy nie narażają go na dodatkowe koszty lub straty.

Następstwem audytu kosztów jest optymalizacja wydatków ponoszonych przez firmę lub urząd. Potrafimy obniżyć koszty związane z funkcjonowania urządzęń oraz z wydrukami nawet o 50%. Mamy też doświadczenie w audytach i optymalizacji w zakresie: transportu, telekomunikacji, zużycia prądu. Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia. Zaoszczędź nawet kilkaset tysięcy złotych w ciągu roku!Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda audyt i optymalizacja kosztów?
Przeczytaj artykuł.