Documaster Multiaudit - optymalizacja kosztów druku
w firmie nawet o 50%


Documaster Multiaudit pozwala na obniżyć koszty wydruków poprzez dostarczanie danych niezbędnych do podjęcia działań optymalizujących wydatki i rozliczania ich na poszczególnych pracowników. W każdym przedsiębiorstwie wykonywanych jest wiele wydruków. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno dokumenty, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, będące nadużyciem ze strony pracowników. Dlatego tak istotna jest optymalizacja kosztów druku. Już sama świadomość, że proces drukowania jest poddawany kontroli powoduje wśród pracowników redukcję kosztów wydruków. Kontrola powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz eliminuje rozrzutność. Oprogramowanie umożliwia dostęp do bieżących informacji, określających: kiedy, przez kogo i w jakim nakładzie został wydrukowany dokument określonego typu (np. DOC, e-mail, strona WWW) oraz jaką miał nazwę. System został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami, jakie stawia RODO, ponadto posiada certyfikat ISO/IEC 27001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji).


 

Raporty gererowane przez system są źródłem cennych informacji


Documaster Multiaudit umożliwia uzyskanie okresowych raportów o nakładach i kosztach wydruków dla wszystkich użytkowników, struktur organizacyjnych oraz lokalizacji i urządzeń. Można wybrać jeden z kilkunastu gotowych szablonów raportów, ustalić okres czasu z dokładnością do jednego dnia, a następnie wyeksportować dane o kosztach do systemów finansowo – księgowych, wydrukować, wysłać je pocztą elektroniczną lub zachować np. w postaci pliku PDF lub Excel.


Integracja z innymi systemami

Oprogramowanie jest kompatybilne z innymi aplikacjami z grupy Documaster, m.in. z Documaster Easy Office, który wprowadza wydruk poufny i podążający oraz Documaster Service, która monitoruje stan techniczny urzadzeń online. Ponadto Documaster Multiaudit może być zintegrowany z innymi systemami, z których korzysta klient, np. systemami ERP, SAP, a także z automatyzacją procesów (RPA).

Monitoruj wszystkie urządzenia i dzięki temu obniż koszty wydruków i kopii w firmie

Program dostarcza informacji o drukarkach, kopiarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych, które są przeciążone, nieużywane lub generują najwyższe koszty. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów drukowania i kopiowania bez inwestowania w nowy sprzęt. Dodatkowo Documaster Multiaudit pozwala na lepsze planowanie zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz innych wydatków związanych z produkcją dokumentów. Do administracji systemem, w tym zarządzania kontami użytkowników, limitami, projektami oraz do generowania raportów służy interfejs WWW, który umożliwia zmianę ustawień systemu oraz pobieranie aktualnych i historycznych informacji. Dzięki temu rozwiązaniu zarządzanie Documaster Multiaudit jest możliwe przez wiele osób i to bez potrzeby instalowania na ich stacjach jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Wystarczy zainstalowana aktualna wersja dowolnej przeglądarki internetowej.

Najważniejsze korzyści:

  • obniżenie kosztów drukowania i kopiowania dokumentów
  • profesjonalne doradztwo przy tworzeniu strategii firmy w zakresie tworzenia i zarządzania przepływem dokumentów oraz informacji w powiązaniu z systemami ERP i CRM
  • optymalizacja procesów pracy oraz kontrola nad pracownikami i ich zadaniami
  • wzrost bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych dokumentów – zapewniona funkcjonalność poufnych wydruków z systemów Windows, Linux i SAP
  • dokładne wewnętrzne rozliczanie kosztów produkcji dokumentów oraz budżetowanie
  • podniesienie efektywności posiadanych zasobów informatycznych
  • sprawdzone, najnowocześniejsze rozwiązania oparte o najwyższej klasy sprzęt cyfrowy i profesjonalne oprogramowanie
  • szybki i profesjonalny serwis oraz szkolenia i konsultacje techniczne
  • sprawdzony partner z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży automatyki biurowej oraz z bogatymi referencjami.Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz