Documaster e-Biblioteka - program dla bibliotek


Documaster e-Biblioteka to program dla bibliotek umożliwiający gromadzenie materiałów w cyfrowej oraz zdigitalizowanej formie w środowisku chmurowym, które zapewnia użytkownikom szybki i bezpieczny dostęp. Mogą to być na przykład: e-booki, e-podręczniki, e-encyklopedie, grafiki, zdjęcia, filmy, własne dokumenty elektroniczne oraz ucyfrowione (zdigitalizowane) książki, albumy, czasopisma. Zasoby biblioteczne online są dostępne 24/7 - wystarczy zalogować się do systemu. To nie tylko wygodne dla użytkowników, ale także korzystne dla zarządzających placówką.
Wszystkie zasoby są przechowywane na dedykowanych, bezpiecznych serwerach, a wewnętrzne zabezpieczenia spełniają najwyższe standardy zarządzania danymi, w tym danymi osobowymi. Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Program dla bibliotek, który pozwala korzystać z zasobów wszędzie, 24/7

Documaster e-biblioteka to rozwiązanie, które jest wykorzystywane:

 • w bibliotekach miejskich / gminnych,
 • bibliotekach szkolnych i uczelnianych,
 • bibliotekach sądów,
 • placówkach naukowych,
 • placówkach związanych z kulturą, np. muzeach, domach kultury

Cyfryzacja (digitalizacja) zasobów bibliotecznych dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi

Documaster e-biblioteka umożliwia gromadzenie zasobów bibliotecznych w formie cyfrowej i udostępnianie ich użytkownikom online. Ten program dla bibliotek pozwala ponadto na cyfryzację (digitalizację) zasobów papierowych, dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Funkcje skanowania oraz OCR (optical character recognition) służą do digitalizacji, a nawet umożliwiają ponowną edycję dokumentów papierowych. Jest to niezwykle cenne w przypadku zbiorów, które nie posiadają cyfrowych wersji. Ponadto, wszystkie pliki znajdujące się w systemie są łatwo wyszukiwane za pomocą kontekstowej, semantycznej wyszukiwarki.
Integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi umożliwia również drukowanie i kopiowanie plików bezpośrednio z systemu, z możliwością wybrania opcji drukowania takich jak: zakres stron, kolor, wielkość wydruku, itd. Każdy wydruk jest rozliczany ze względu na procentowe pokrycie strony tuszem.


Automatyczne raporty dotyczące aktywności czytelników

W zarządzaniu biblioteką kluczowe jest prowadzenie ewidencji wypożyczonych książek. Nasz program dla bibliotek rejestruje każdą aktywność zalogowanych użytkowników. Pozwala to kontrolować, kiedy i o jakiej godzinie dany użytkownik przeglądał wybrane pliki. Dostarcza także informacji na temat aktywności użytkowników uprawnionych do dodawania i usuwania danych zasobów. W rezultacje Administrator generuje automatycznie raport, który dostarcza mu wszystkich potrzebnych informacji na temat aktywności użytkowników.

Program dla bibliotek Documaster e-Biblioteka

Najważniejsze funkcjonalności
Dla administracji – Documaster e-biblioteka1

Wygodny dostęp do chmury
i drukowanie materiałów

Dostęp do zasobów jest możliwy mi.in poprzez komputery, smartfony, tablety, a także monitory i tablice interaktywne. Dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi, możliwe jest drukowanie bezpośrednio z chmury oraz skanowanie do niej materiałów, a także ich ucyfrowienie (OCR) na terenie biblioteki.

Dla administracji – Documaster e-biblioteka2

Integracje z innymi
systemami i zasobami

W ramach korzystania z systemu, biblioteka może mieć również dostęp do innych repozytoriów, np. cyfrowych zasobów wyższych uczelni, e-encyklopedii, zasobów innych bibliotek. Otwarta technologia Documaster pozwala na integrację z innymi systemami informatycznymi.

Dla administracji – Documaster e-biblioteka3

Uporządkowana struktura
i szybkie wyszukiwanie

Ilość oraz zawartość folderów są skalowalne i elastycznie dostosowywane do potrzeb klienta.Semantyczna wyszukiwarka pozwala przeszukiwać zasoby, zarówno ich tytuły jak i treść. Dzięki temu użytkownik bardzo szybko może znaleźć różne materiały odpowiadające specyficznym zagadnieniom.

Dla administracji – Documaster e-biblioteka4

Powszechny dostęp
do informacji

Wszyscy użytkownicy Documaster e-biblioteka mają równy dostęp do informacji i wiedzy, a interfejsy zastosowane w systemie oraz na zintegrowanych urządzeniach wielofunkcyjnych są zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci 6+ oraz osób w wieku 70+.

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster e-biblioteka:

 • znaczące usprawnienie funkcjonowania biblioteki,
 • możliwość wykorzystania systemu także do przechowywania poufnych dokumentów bibliotecznych oraz pracy zdalnej (wydzielenie zasobów dostępnych tylko dla wybranej grupy użytkowników, np. pracowników biblioteki)
 • wyrównanie szans społecznych i zmniejszenie efektu wykluczenia cyfrowego
 • powszechny dostęp do zbiorów biblioteki dla wszystkich korzystających
 • dostęp do materiałów online 24/7
 • możliwość skanowania do chmurowy i drukowania z niej wybranych materiałów lub ich fragmentów na terenie biblioteki
 • nie musisz posiadać własnych urzadzeń - dostarczymy je na bardzo korzystnych warunkach dzierżawy
 • opieka serwisowo-materiałowa urządzeń
 • opieka technologiczna i helpdesk
 


Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz