Nowoczesna, zintegrowana platforma dla e-bibliotek


Documaster e-Biblioteka to rozwiązanie umożliwiające gromadzenie materiałów w cyfrowej oraz zdigitalizowanej formie w środowisku chmurowym, które zapewnia użytkownikom szybki i bezpieczny dostęp. Mogą to być na przykład: e-booki, e-podręczniki, e-encyklopedie, grafiki, zdjęcia, filmy, własne dokumenty elektroniczne oraz ucyfrowione książki, albumy, czasopisma.
Wszystkie zasoby są przechowywane na dedykowanych, bezpiecznych serwerach, a wewnętrzne zabezpieczenia spełniają najwyższe standardy zarządzania danymi, w tym danymi osobowymi. Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Documaster e-biblioteka to rozwiązanie, które jest wykorzystywane:

- w bibliotekach miejskich / gminnych,

- bibliotekach szkolnych i uczelnianych,

- bibliotekach sądów,

- placówkach naukowych,

- placówkach związanych z kulturą, np. muzeach, domach kultury

 
1

Wygodny dostęp do chmury
i drukowanie materiałów

Dostęp do zasobów jest możliwy mi.in poprzez komputery, smartfony, tablety, a także monitory i tablice interaktywne. Dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi, możliwe jest drukowanie bezpośrednio z chmury oraz skanowanie do niej materiałów, a także ich ucyfrowienie (OCR) na terenie biblioteki.

2

Integracje z innymi
systemami i zasobami

W ramach korzystania z systemu, biblioteka może mieć również dostęp do innych repozytoriów, np. cyfrowych zasobów wyższych uczelni, e-encyklopedii, zasobów innych bibliotek. Otwarta technologia Documaster pozwala na integrację z innymi systemami informatycznymi.

3

Uporządkowana struktura
i szybkie wyszukiwanie

Ilość oraz zawartość folderów są skalowalne i elastycznie dostosowywane do potrzeb klienta.Semantyczna wyszukiwarka pozwala przeszukiwać zasoby, zarówno ich tytuły jak i treść. Dzięki temu użytkownik bardzo szybko może znaleźć różne materiały odpowiadające specyficznym zagadnieniom.

4

Powszechny dostęp
do informacji

Wszyscy użytkownicy Documaster e-biblioteka mają równy dostęp do informacji i wiedzy, a interfejsy zastosowane w systemie oraz na zintegrowanych urządzeniach wielofunkcyjnych są zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci 6+ oraz osób w wieku 70+.

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster e-biblioteka:

  • wyrównanie szans społecznych i zmniejszenie efektu wykluczenia cyfrowego
  • powszechny dostęp do zbiorów biblioteki dla wszystkich korzystających
  • znaczące usprawnienie i przyspieszenie działania biblioteki
  • dostęp do materiałów online 24/7
  • możliwość skanowania do chmurowy i drukowania z niej wybranych materiałów lub ich fragmentów na terenie biblioteki
  • nie musisz posiadać własnych urzadzeń - dostarczymy je na bardzo korzystnych warunkach dzierżawy
  • opieka serwisowo-materiałowa urządzeń
  • opieka technologiczna i helpdesk