Documaster History - cyfrowe zasoby kultury, historii i tradycjiKażdy region, powiat, gmina, miasto, miasteczko a nawet wieś posiadają swoją niepowtarzalną historię i bogatą tradycję. Często jednak ważne informacje nie są archiwizowane, mają formę ustnych przekazów lub osobistych zapisków. Aby ocalić historię i tradycję regionu od zapomnienia powstało rozwiązanie Documaster History.
Documaster History to rozwiązanie chmurowe, które pozwala na stworzenie Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Regionu. Katalog jest dostępny online i zawiera szczegółowe i niedostępne nigdzie indziej informacje związane z wybranym regionem, powiatem, gminą czy miejscowością, które dotyczą między innymi: historii, tradycji, folkloru, turystyki, sztuki, architektury, geografii, literatury. Katalogi powstają z inicjatywy samorządowców, którzy pragną ocalić od zapomnienia historię i przekazać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego swojej małej ojczyzny.


 


Korzyści dla użytkowników:

 • łatwy, bezpłatny dostęp do informacji obejmujących wiele dziedzin, w jednym miejscu,
 • pogłębianie wiedzy na temat regionu i jego dziedzictwa kulturowego,
 • optymalizacja procesów pracy oraz kontrola nad pracownikami i ich zadaniami
 • budowanie tożsamości oraz poczucia przynależności do regionu oraz grupy społecznej,
 • uczniowie dzięki korzystaniu z Documaster History, kształtują postawę patriotyczną.

Korzyści dla samorządowców:

 • zyskują innowacyjne i jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzie do promocji własnego regionu,
 • mogą wykorzystywać Documaster History podczas targów, konferencji, negocjacji gospodarczych,
 • budowanie tożsamości oraz poczucia przynależności do regionu oraz grupy społecznej,
 • mogą udostępnić rozwiązanie w placówkach takich jak: szkoły, biblioteki, domy kultury,
 • edukacja na temat regionu pomoże umocnić postawy obywateli związane z patriotyzmem lokalnym,
 • rozwiązanie wspiera edukację w regionie i może być wykorzystywane do opracowywania scenariuszy do lekcji historii, geografii, języka polskiego, sztuki, ale też przedmiotów ścisłych
 • wdrożenie nowoczesnego rozwiązania o tak wysokiej wartości społecznej świadczy o innowacyjności samorządu na tle samorządów innych regionów.


Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz