Documaster Office in the Cloud - praca zdalna i cyfryzacja w administracji publicznejDocumaster Office In The Cloud to chmura obliczeniowa stworzona z myślą o efektywnej pracy biura. Dzięki niej możliwa jest cyfryzacja w administracji publicznej, niezbędna zarówno dla wydajności pracy jak i jakości świadczonych usług publicznych. Praca zdalna w urzędzie staje się łatwa, wygodna i bezpieczna. Oprogramowanie oferuje m.in. wygodną komunikację pomiędzy pracownikami instytucji, za pomocą wideorozmów.Urzędnicy mogą gromadzić i bezpiecznie udostępniać istotne poufne dokumenty np. z danymi osobowymi oraz inne wrażliwe ze względu na poufność danych dokumenty. Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej, system umożliwia odwzorowanie online systemu organizacyjnego instytucji z dokładnością do każdej szafy, półki, segregatora i umowy. Ponadto, umożliwia cyfryzację dokumentów firmowych, dzięki integracji z urządzeniem wielofunkcyjnymm posiadającym funkcję OCR (optical character recognition) Jest to również idealne rozwiązanie do wymiany wiedzy i treści, przeprowadzania zdalnych szkoleń oraz multimedialnych kursów, np. doszkalających kadry i nowych pracowników.
Cyfryzacja w administracji publicznej

Oprogramowanie umożliwia bardzo proste w obsłudze zarządzanie danymi cyfrowymi oraz ich archiwizację. Wszystkie zasoby cyfrowe w systemie są dostępne dla wybranych użytkowników, w zależności od ich uprawnień. Pliki (DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, JPG, PNG, BNP, ODT, ODS, EPUB, MOBI, PPT, PPTX, PDF, MP3, MP4, AVI) mogą być obsługiwane w oknie systemu online, a także pobierane na urządzenia i odtwarzane offline.

Uprawnienia użytkowników

Nasze oprogramowanie do cyfryzacji w administracji publicznej pozwala na ustalenie uprawnień użytkowników co do funkcji oraz dostępu do plików. Dzięki temu możliwe jest odwzorowanie struktuty organizacji - nadanie najwyższych uprawnień osobom zarządzającym, a ograniczenie dostępu do wybranych katalogów osobom nieuprawnionym. Dzięki temu zachowana jest hierarchia stanowisk oraz bezpieczeństwo w dostępie do poufnych dokumentów.

Wyszukwarka kontekstowa

Inteligentna, kontekstowa i semantyczna wyszukiwarka ułatwia przeszukiwanie wszystkich zasobów i szybkie znalezienie potrzebnych plików. Wyszukiwarka przeszukuje nie tylko nazwy plików, ale także ich treści - możliwe jest zatem znalezienie odpowiedniego pliku bez znajomości jego dokładnej nazwy.

Wygodny interfejs webowy i mobilny

Wygodny interfejs graficzny sprawia, że korzystanie z systemu jest intuicyjne i bardzo proste. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które posiadają mniejsze kompetencje cyfrowe. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze, zarówno w oknie przegląarki www, jak i w wersji mobilnej.

Wideorozmowy i komunikacja na czacie

Oprogramowanie posiada funkcję prowadzenia wideorozmów. Spotkania nie są ograniczone czasowo i mogą w nich brać udział zarówno użytkownicy systemu Documaster Office in the Cloud, jak i zaproszeni goście. Ponadto, zalogowani użytkownicy mogą komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym za pomą komunikatora tekstowego. Czat umożliwia również komunikację w obrębie grupy, np. gdy konieczne jest wysłanie informacji do większej ilości osób. Zarówno wideorozmowy, jak i czat są szyfrowane i bezpieczne.

Integracje z urządzeniami wielofunkcyjnymi

System Documaster Office in the Cloud jest zintegrowany w urządzeniami wielofunkcyjnymi. Oznacza to, że każdy użytkownik może przesłać plik bezpośrednio z komputera na urządzenie i wydrukować go na urządzeniu lub zeskanować dokumnet przy urządzeniu i wysłać plik bezpośrednio na swoje konto w systemie. Dodatkowo możliwy jest OCR dokumnetów papierowych do edytowalnej, cyfrowej formy. Dostęp do systemu oraz do urządzenia wymaga podania danych logowania. Konto użytkownika jest przypisane do obu usług, dzięki czemu możliwe jest wygodne korzystanie z innych funkcji, jak. np. wydruk podążający (odlokalizowany).