Documaster Service - zdalna opieka serwisowa urządzeń drukujących w urzędach


Documaster Service to oprogramowanie, które pozwala sprawnie i wygodnie administrować posiadanymi urządzeniami oraz serwsiem floty urządzeń drukujących różnych producentów, w wielu lokalizacjach. Opieka serwisowa odbywa się online, dlatego stan techniczny urządzeń sieciowych oraz ilość materiałów eksploatacyjnych są monitorowane 24/7. Dzięki temu możliwe jest usuwanie części błędów online, a także zapobieganie dużym awariom. Ponadto, Documaster Service dostarcza przydatne informacje na temat zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier czy toner lub tusz. Dzięki temu usprawnia zarządzanie flotą urządzeń i zapobiega przestojom w pracy tych urządzeń.

Zastosowanie Documaster Service doskonale sprawdza się w instytucjach administracji publicznej

W instytucjach, w których wykorzystuje się wiele drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, istotne jest sprawne zarządzenie flotą urządzeń drukujących. Urządzenia muszą pracować bez zarzutu i bez przestojów. Nasze oprogramowanie pozwala na bieżąco monitorować stan techniczny urządzeń sieciowych w różnych lokalizacjach, np. w urzędzie oraz podlegających mu instytucjach. Dzięki temu ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz zaburzenia pracy urządzeń spada do minimum. Oprogramowanie sprawdza się również tam, gdzie realizowany jest wydruk masowy i gdzie wymagania związane z serwisem urządzeń są większe niż przeciętnie.

Automatyczne raporty na temat pracy urządzeń

Aplikacja Documaster Service automatycznie generuje i wysyła do wskazanych użytkowników zwięzłe raporty na temat urządzeń. Dzięki temu możliwe jest przeciwdziałanie awariom, a także szybkie podjęcie decyzji np. o uzupełnieniu materiałów eksploatacyjnych. Raporty są dostępne online za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. System wysyła także informacje na temat zaistniałej usterki - nie tylko pozwala to na szybką reakcję, ale też odciąża pracowników, którzy dotychczas byli odpowiedzialni za monitorowanie sprawności urządzeń.


 


Documaster Service zbiera następujące informacje:


- czas ostatniego zdarzenia,
- data i stan liczników z ostatniego przeglądu,
- poszczególne liczniki,
- stan tonerów i tuszy,
- stan papieru w podajnikach,
- status urządzenia,
- adres IP i adres MAC urządzenia,
- nr seryjny i nazwa urządzenia
- model i typ urządzenia,
- adres IP podsieci


Documaster Service wysyła następujące powiadomienia:


- niski poziom i/lub brak papieru w urządzeniu
- niski poziom tonera lub tuszu w urządzeniu,
- zacięty papier,
- otwarte drzwi/pokrywa,
- konieczność wezwania serwisu,
- czas wykonania przeglądu/konserwacji,
- urządzenie w trybie off-line,
- brak połączenia z urządzeniem


Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Service:

  • • automatyczna inwentaryzacja floty urządzeń drukujących: informowanie o awariach, skanowanie sieci i informowanie o stanie urządzeń,
  • określanie zużycia posiadanego sprzętu (stany liczników całkowitych)
  • kontrola nad urządzeniami bez względu na ich lokalizację
  • kontrola nad urządzeniami wszystkich producentów - zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych i przewidywanie terminu ich wymiany
  • kontrola on-line nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia (powiadomienia) planowanie przeglądów okresowych i konserwacji
  • zwiększenie wydajności floty urządzeń oraz pracowników przez szybką likwidację przestojów
  • automatyzacja wezwań serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
  • zwiększenie wydajności administratorów IT przez odciążenie jego stanowiska

  • obniżenie kosztów serwisu oraz kosztów oraz kosztów eksploatacyjnych dzięki scentralizowaniu i ujednoliceniu zamówień
  • automatyczne generowanie raportów o stanach liczników urządzeń.Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz