Documaster Event Cloud - druk materiałów konferencyjnych
i dostęp do nich w chmurze


Głównym celem wykorzystania Documaster Event Cloud jest całkowita eliminacja kosztów związanych z wydrukiem materiałów konferencyjnych w drukarniach zewnętrznych oraz zsynchronizowanie informacji w trakcie organizacji i trwania konferencji/warsztatów/seminariów. Documaster Event Cloud oferuje nowatorską infrastrukturę chmurową, która rewolucjonizuje świadczenie usług IT dla sektora szkoleniowego konferencyjnego i informacyjnego. To kompleksowe rozwiązanie chmurowe, umożliwiające wygodny i tani druk materiałów konferencyjnych oraz dostęp do wszystkich materiałów online dla uczestników konferencji.

Oszczędności związane z drukiem materiałów konferencyjnych i zero waste


Dzięki integracji oprogramowania z urządzeniem wielofunkcyjnym, uczestnicy wydarzenia mają możliwość drukowania, skanowania i kopiowania wybranych materiałów, oferowanych przez organizatora. Przed rozpoczęciem konferencji organizator zwykle zleca druk wielu materiałów konferencyjnych. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno materiały, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, które poprzez zmiany w programie stają się nieaktualne. Ponadto, nie każdy uczestnik zainteresowany jest wszystkimi otrzymanymi broszurami, z tego powodu duża ich część jest wyrzucana. Wiąże się to z ogromnymi dodatkowymi kosztami dla firmy organizującej wydarzenie. Kontrola zarządzania materiałami w chmurze konferencyjnej Documaster Event Cloud , powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz znaczące oszczędności. Dla firm, w których ekologia ma znaczenie, Organizator, opierając się na własnych potrzebach oraz zasobach finansowych, sam ogranicza koszty ustawiając limity dla poszczególnych użytkowników na druk, skan oraz kopiowaniemateriałów/dokumentów.
Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Event Cloud:

  • oszczędności wynikające z ograniczenia ilości drukowanych materiałów konferencyjnych
  • umożliwienie wystawcom zamieszczenia materiałów online i udostępnienie ich uczestnikom konferencji
  • tanie drukowanie tylko potrzebnych (niezbędnych) materiałów
  • pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych, zgodne z wymogami RODO
    integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi umożliwiająca tani i wygodny wydruk materiałów z chmury lub ich zeskanowanie
  • kompleksowość rozwiązania: dostarczamy oprogramowanie i urządzenia
 


Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz