Documaster Event Cloud - oprogramowanie dla organizatorów konferencji i targów


Głównym celem wykorzystania Documaster Event Cloud jest organizowanie konferencji, targów i eventów, dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej. oprogramowanie umożliwia zamieszczenie wszystkich materiałów konferencyjnych online i jednocześnie całkowicie eliminuje koszty związane z wydrukiem materiałów konferencyjnych w drukarniach zewnętrznych. Uczestnicy wydarzeń mogą bowiem korzystać z cyfrowych materiałów, zamieszczonych w chmurze obliczeniowej lub drukować wybrane materiały za pośrednictwem zintegrowanych urządzeń, podczas seminariów, konferencji lub warsztatów. Documaster Event Cloud oferuje nowatorską infrastrukturę chmurową, która rewolucjonizuje świadczenie usług IT dla sektora szkoleniowego konferencyjnego i informacyjnego. To kompleksowe rozwiązanie chmurowe, przeznaczone jest do zarządzania materiałami konferencyjnymi oraz daje nowe możliwości uczestnikom wydarzenia.

Organizacja konferencji: nowa jakość dla uczestników, oszczędności i zero waste dla organizatora

Przed rozpoczęciem konferencji, organizator oraz prelegenci zwykle zmuszeni są do drukowania dużej ilości materiałów, takich jak ulotki, broszury, plan wydarzenia. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno materiały, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, które poprzez zmiany w programie stają się nieaktualne. Ponadto, nie każdy uczestnik zainteresowany jest wszystkimi otrzymanymi broszurami, z tego powodu duża ich część jest wyrzucana. Wiąże się to z ogromnymi dodatkowymi kosztami dla firmy organizującej wydarzenie. Kontrola zarządzania materiałami w chmurze konferencyjnej Documaster Event Cloud , powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz znaczące oszczędności. Dla firm, w których ekologia ma znaczenie, Organizator, opierając się na własnych potrzebach oraz zasobach finansowych, sam ogranicza koszty ustawiając limity dla poszczególnych użytkowników na druk, skan oraz kopiowanie materiałów konferencyjnych/dokumentów.

 

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Event Cloud:

  • oszczędności wynikające z ograniczenia ilości drukowanych materiałów konferencyjnych
  • umożliwienie wystawcom zamieszczenia materiałów online i udostępnienie ich uczestnikom konferencji
  • tanie drukowanie tylko potrzebnych (niezbędnych) materiałów
  • pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych, zgodne z wymogami RODO
    integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi umożliwiająca tani i wygodny wydruk materiałów z chmury lub ich zeskanowanie
  • kompleksowość rozwiązania: dostarczamy oprogramowanie i urządzenia


Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz