Documaster Campus - kształcenie ustawiczne
i reskilling osób dorosłych

Documaster Campus to platforma edukacyjna, która umożliwia kształcenie ustawiczne w formie zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej. Jest doskonałym narzędziem do realizacji kursów i szkoleń służących podniesieniu kompetencji pracowników lub osób bezrobotnych, a także do realizacji kursów służących przebranżowieniu (reorientacji zawodowej).
System posiada Repozytorium zasobów cyfrowych, które pozwala na gromadzenie, pobieranie i udostępnianie plików w wybranych lokalizacjach systemu. Jest doskonałym narzędziem do zarządzania projektami oraz wiedzą cyfrową online. Wbudowane narzędzia do wideorozmów i czatu pozwalają na komunikację online i pracę zdalną uczestników szkolenia, kursy, projektu. Funkcjonalności modułu edukacyjnego umożliwiają efektywną naukę zdalną przez całe życie, reskilling i upskilling online.
Istotną cechą oprogramowania jest niezwykła łatwość obsługi dla każdego, bez względu na umiejętności komputerowe i technologiczne - system jest zgodny z europejskim standardem dostępności WCAG 2.1 AA. Ponadto spełnia najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa, czego dowodzi certyfikat ISO/IEC 27001.


Repozytorium cyfrowych materiałów edukacyjnych umożliwia kształcenie ustawiczne przez całe życie

Platforma edukacyjna Documaster Campus posiada Repozytorium zasobów cyfrowych, które pozwala korzystać z gotowych materiałów naukowych, a także uzupełniać je materiałami własnymi (szkoleniowymi, kursami, wideolekcjami, itp). Zawartość Repozytorium może być elastycznie dostosowana do potrzeb szkolenia, kursu, projektu i podzielona na wiele katalogów, dostępnych dla różnych typów użytkowników, zgodnie z nadanymi im uprawnieniami. Administratorzy (użytkownicy o specjalnych uprawnieniach) mogą tworzyć nowe katalogi, zamieszczać w nich pliki oraz ustalać, którzy użytkownicy lub grupy użytkowników mają do nich dostęp.
Każdy użytkownik może ponadto gromadzić swoje prywatne pliki, np. zeskanowane notatki, zdjęcia, nagrania, które stanowią postępy w nauce. Wszystkie materiały, z których korzystają użytkownicy są stale dostępne w Repozytorium, dzięki czemu możliwe jest kszatłcenie ustawiczne , z dostępem do zdobytej już wcześniej wiedzy.


Kształcenie ustawiczne w formie zdalnej, dzięki zajęciom online

Oprogramowanie Documaster Campus pozwala prowadzić nieograniczone czasowo wideorozmowy (kursy wideo) za pomocą wbudowanego narzędzia Documaster Talks oraz zintegrowanego MS Teams. Ponadto, spotkania online mogą być nagrywane przed administratora i np. udostępnione innym uczestnikom kursu lub służyć do powtórzenia materiału.
Platforma została skonstruowana tak, by nauka zdalna była efektywna i przyjemna dla użytkowników, a śledzenie postępów kursów intuicyjne i wygodne. Jest to możliwe dzięki wbudowanej semantycznej wyszukiwarce. Ponieważ wyszukiwarka przeszukuje także treści dokumnetów, można za jej pomocą odnaleźć wszystkie materiały związane z daną frazą lub zagadnieniem.


Nowa jakość szkoleń stacjonarnych i hybrydowych

Dzięki integracji z urządzeniami wykorzystywanymi w edukacji, uczestnicy szkoleń mogą korzystać z materiałów wyświetanych za pomocą tablic i monitorów interaktywnych, komputerów, laptopów oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów). Mogą zatem uczestniczyć w zajęciach zarówno w salach wykładowych i konferencyjnych, pracowniach komputerowych,jak i we własnych domach. Użytkownicy mogą również drukować materiały do zajęć w miejscu, w którym odbywa się kurs, za pomocą zintegrowanego urządzenia wielofunkcyjnego. Mogą ponadto skanować notatki z zajęć i przesyłać je bezpośrednio na swoje konto w systemie, a także digitowalizować dokumenty za pomocą funkcji OCR (optical character recognition).Kształcenie ustawiczne osób dorosłych: efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych (upskilling) oraz przebranżowienie (reskilling)

Documaster Campus umożliwia efektywne skzolenie i nauczanie wielu grup osób naraz. Dzięki temu świetlnie sprawdza się w firmach i instytucjach, w których wymagane są szkolenia (okresowe, przygotowujące do pracy, podnoszące kompetencje). Wszystkie materiały zebrane przez instutucję w Repozytorium stanową bazę wiedzy i know how dla obecnych i nowych członków organizacji.
System jest również z powodzeniem wykorzystywany do kształcenia ustawicznego przez urzędy pracy, firmy i instytucje szkoleniowe, które realizują szkolenia i kursy dla osób dorosłych. Dzięki zastosowaniu platformy edukacyjnej Documaster Campus możliwa jest sprawne przeprowadzenie kursów zmierzających do reorientacji zawodowej dla wielu użytkowników jednocześnie. Za sprawą wbudowanych narzędzi i funkcjonalnosci do nauki zdalnej i hybrydowej, taka forma kursów jest nie tylko wygodniejsza dla uczestników, ale również bardziej opłacalna dla organizatora.Kluczowe funkcjonalności


Dlaczego warto zadbać o kształcenie ustawiczne?

Zdaniem naukowców ludzkość wkroczyła w kolejną, czwartą rewolucję przemysłową. Po produkcji mechanicznej przy pomocy pary i wody, elektrycznej produkcji masowej oraz automatyzacji produkcji, nadeszła era internetu ludzi, rzeczy, danych i usług. Dynamiczne przemiany technologiczne i społeczne wymagają od nas większej elastyczności niż kiedykolwiek – kształcenie ustawiczne to koncepcja, która pomoże nam dostosować się do zmieniających się realiów rynku. Dlaczego proces ten jest tak istotny?

Czym jest kształcenie ustawiczne?

Kształcenie ustawiczne, określane również mianem lifelong learning, to trwający całe życie proces nieustannego rozwijania i doskonalenia swoich kwalifikacji – zarówno w kontekście zawodowym, jak i ogólnym. Przyczynami tego dążenia mogą być zarówno decyzje natury zawodowej, jak i osobistej bądź społecznej. Kształcenie ustawiczne można zdefiniować również jako kompleks działań formalnych, nieformalnych czy oświatowych, które umożliwiają uzupełnianie wykształcenia i wiedzy formie szkolnej oraz pozaszkolnej.
Edukacja ustawiczna ma na celu promować działalność oświatową i wychowawczą względem dorosłych. Długofalowym celem takiego działania ma być ciągłe zwiększanie wiedzy, kompetencji i umiejętności, które mają pomóc w osiągnięciu wymiernych korzyści, takich jak nowe kompetencje zawodowe czy całkowite przebranżowienie. Warto podkreślić również, że kształcenie ustawiczne wychodzi poza ramy kariery – edukacja ustawiczna może przełożyć się również na zmianę poglądów i postaw, wywołane poszerzeniem horyzontów.

Edukacja ustawiczna – cele i realizujące je podmioty

Jak wspomnieliśmy w poprzednich akapitach, edukacja ustawicznie to idea, która wymyka się prostej klasyfikacji jako dodatkowa aktywność, która miałaby pomóc w uzyskaniu awansu w miejscu pracy. Kształcenie ustawiczne można podzielić na kilka obszarów, obejmujących zarówno osoby z wieloletnim stażem, jak i te, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy:
 • zwiększanie kwalifikacji człowieka przez całe jego życie,
 • oswajanie kolejnych pokoleń z koncepcją edukacji ustawicznej,
 • zwiększenie nacisku na wychowanie pozaszkolne – większa rola wychowawcza instytucji społecznych czy kulturalnych,
 • spoczywający na rządach obowiązek nieustannego doskonalenia planowania oświatowego i sieci oświatowej.
Kształcenie ustawiczne może odbywać się poprzez uczestnictwo w:
 • stosownych zajęciach (np. uniwersytetach trzeciego wieku),
 • szkoleniach,
 • grupach hobbystycznych,
 • kursach zawodowych,
 • studiach podyplomowych
 • konferencjach i webinariach,
 • edukację samodzielną (oglądanie kursów, słuchanie podcastów, czytanie branżowej prasy, nauka za pośrednictwem internetu).
 

Dotacje na wdrożenie Documaster Campus

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane z dotacji unijnych, krajowych oraz grantów.

 
 Otrzymaj ofertę: