Documaster Campus Junior - oprogramowanie dla przedszkoliDocumaster Campus Junior to oprogramowanie dla przedszkoli, które umożliwia gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz ich odtwarzanie i zarządzanie nimi za pomocą urządzeń połączonych z Internetem. Zgromadzona wiedza jest bezpieczna dla przedszkolaka i chroniona przed osobami nieuprawnionymi, o czym decyduje autoryzacja użytkowników. Dzięki temu dostęp do chmury mają tylko zarejestrowani użytkownicy, a możliwość publikowania jedynie wskazane osoby (najczęściej wychowawcy).
Wbudowany moduł wideorozmów umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych oraz wygodny kontakt z rodzicami i opiekunami.
Włączone w system urządzenia, między innymi drukarki, tablice interaktywne i projektory umożliwiają kształcenie przedszkolaka z wykorzystaniem najnowszych metod edukacyjnych. Umożliwia to także prowadzenie zajęć zdalnych (online) oraz hybrydowych, za pomocą wbudowanego narzędzia do wideorozmów.

Nowoczesny system do zarządzania przedszkolem

Documaster Campus Junior to nie tylko oprogramowanie wspierające edukację przedszkolaków. To także nowoczesny system do zarządzania przedszkolem, dzięki któremu pracownicy mogą znacząco usprawić swoją pracę. Oprogramowanie dla przedszkoli Documaster Campus Junior to chmura obliczeniowa, w której można bezpiecznie gromadzić ważne informacje, takie jak dane osobowe, faktury, umowy, rachunki. Wszystkie dokumenty można łatwo wyszukać za pomocą kontekstowej, semantycznej wyszukiwarki. Można je także drukować, kopiować i skanować bezpośrednio ze swojego konta z systemie, na zintegrowanych urządzeniach wielofunkcyjnych. Ponado wbudowane narzędzie do wideorozmów - Documaster Talks - oraz zintegrowane MS Teams - pozwalają na pracę zdalną praz kontakt z rodzicami.

Oprogramowanie dla przedszkoli, które włącza w proces edukacji rodziców i opiekunów

Badania wskazują, iż nowoczesna edukacja przedszkolna wymaga włączenia w rozwój dziecka nie tylko wychowawców, nauczycieli, ale również członków rodziny przedszkolaka. Documaster Campus Junior wykorzystuje najnowsze technologie komunikacyjne i narzędzia, by zaangażować zarówno rodziców, jak i innych członków rodziny w proces edukacji dziecka. Zawiera wbudowany komunikator oraz moduł wideorozmów, umożliwiające komunikację wewnątrz systemu (np. w relacji wychowawca - rodzic).

Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

Główne funkcje Documaster Campus Junior:


 • wyszukiwanie informacji za pomocą zintegrowanej z systemem wyszukiwarki semantycznej,
 • zamieszczanie dowolnych plików (np. zeskanowanych rysunków, zdjęć, nagrań wykonanych telefonem komórkowym) na kontach dzieci przez nie same, przez ich wychowawców lub członków rodziny posiadających dostęp do konta,
 • łatwe i bezpieczne zamieszczanie, przechowywanie oraz swobodne udostępnianie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych (w tym plików multimedialnych, zdjęć, rysunków, skanów, plików tekstowych),
 • wykorzystanie na zajęciach monitorów dotykowych, zintegrowanych z systemem,
 • drukowanie, kopiowanie i skanowanie za pomocą zintegrowanych z systemem urządzeń wielofunkcyjnych,
 • wykorzystanie projektorów multimedialnych marki podczas zajęć kreatywnych oraz ruchowych,
 • komunikacja wewnątrz systemu za pomocą wbudowanego komunikatora i programu Skype.

Korzyści dla Przedszkola:

 • zwiększenie konkurencyjności przedszkola i podniesienie jakości kształcenia poprzez wprowadzenie do oferty najnowszych technologii komunikacyjnych oraz nowoczesnych metod edukacyjnych (jak np. klasa/grupa odwrócona),
 • obniżenie kosztów zakupu i dystrybucji materiałów dydaktycznych dla pojedynczego przedszkolaka dzięki udostępnieniu materiałów wszystkim użytkownikom w formie cyfrowej,
 • pogłębienie zaufania rodziców do placówki dzięki transparentnej polityce przedszkola (włączeniu rodziców w system chmurowy i udostępnienie wykorzystywanych treści i materiałów),
 • wykorzystanie systemu do kontaktowania się z rodzicami, na przykład do przesyłania informacji organizacyjnych – odnośnie wywiadówek, wycieczek, imprez, zajęć dodatkowych oraz w kwestiach indywidualnych związanych z dzieckiem,
 • możliwość łączenia w sieć wielu przedszkoli w celu wymiany wiedzy, doświadczeń oraz materiałów edukacyjnych, pomiędzy wychowawcami z różnych oddziałów przedszkola lub sieci przedszkoli,
 • możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na rozwiązanie Documaster Campus Junior oraz połączone z nim urządzenia nawet do 100 % , w uproszczonej procedurze.

Dotacja 100%
z Funduszy Europejskich

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 


Otrzymaj ofertę: