Blog o rozwiązaniach IT dla firm, edukacji i administracji

26 lutego 2021
optymalizacja kosztów i audyt wydruków

Na czym polega optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma kosztami stałymi. Oprócz cyklicznych opłat, takich jak składki ZUS, pensje pracowników czy wynajem lokalu, przedsiębiorcy muszą mierzyć się również […]
20 lutego 2021
Co to jest audyt wewnętrzny

Co to jest audyt wewnętrzny? Sprawdź, czy go potrzebujesz.

We wszystkich sprawnie działających firmach i instytucjach przeprowadzany jest co jakiś czas audyt wewnętrzny. Na czym polega? Jakie obszary obejmuje i wreszcie, jakie są korzyści z […]
10 lutego 2021
Wydruk podążający w firmie i urzędzie

Wydruk podążający i poufny. Dlaczego jest nieodzowny tam, gdzie powstaje dużo wydruków.

Wiele firm i przedsiębiorstw w swojej codziennej pracy obsługuje różnego rodzaju dokumenty i deklaracje, do których nie powinny mieć dostępu osoby z zewnątrz. Rygorystyczne wymogi dotyczące […]
2 lutego 2021
Analiza finansowa w firmie

Analiza finansowa w firmie. Czy można przeprowadzić ją samemu, czy lepiej zlecić na zewnątrz?

Podstawą dobrego prosperowania firmy są nie tylko wysokie przychody, ale także dbałość o optymalizację kosztów. Metodą na sprawdzenie, czy rzeczywiście koszty firmowe nie przekraczają realnych potrzeb, […]
25 stycznia 2021
Audyt ekologiczny jako wstęp do optymalizacji

Audyt ekologiczny – wstęp do optymalizacji ekologicznej

Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat doświadczenie pozwala naszej firmie na zaoferowanie profesjonalnego audytu ekologicznego. Celem jest zapewnienie warunków mających wpływ na wzrost ekologii pracy.
12 stycznia 2021
optymalizacja kosztów i audyt wydruków

Audyt wydruków, czyli obniżenie kosztów z systemem Documaster

W miejscach, takich jak urzędy czy też duże firmy pracuje zazwyczaj od kilkudziesięciu do nawet kilkuset urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych...