Usługa Rozwojowa dla MMŚP


Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i posiadamy Usługę Rozwojową kierowaną do firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników, które pragną rozwijać swoją konkurencyjność.
W ramach dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mikro, małe i średnie firmy mogą pozyskać nawet 80% dofinansowania na Usługę Rozwojową, która ma podnieść konkurencyjność firmy na rynku.