Documaster Easy Office - wydruk poufny i podążający
w firmie


Documaster Easy Office to oprogramowanie, które zabezpiecza obieg dokumentów i wydruków w firmie poprzez ich monitorowanie i zarządzanie prawami dostępu do urządzeń. Wprowadza też bardzo ważne funkcje wydruku: podążającego i poufnego (odlokalizowanego). Dzięki zastosowaniu Documaster Easy Office w przedsiębiorstwie możesz również podnieść efektywność pracy w Twoim biurze, zwiększając ergonomię i dopasowując funkcje urządzeń wielofunkcyjnych do potrzeb pracowników.

Wydruk podążający i wydruk poufny

Documaster Easy Office składa się z aplikacji klienckich, części serwerowej oraz opcjonalnego czytnika kart. Do konfiguracji i zarządzania pracą systemu wykorzystywana jest konsola administratora dostępna jako GUI (graphical user interface). Oprogramowanie umożliwia przydzielanie i zarządzanie prawami dostępu użytkowników systemu. .

 

Wydruk poufny i podążający - wzrost efektywności w firmie


Ergonomiczne zaprojektowany panel LCD, identyczny dla wszystkich urządzeń w przedsiębiorstwie, skraca czas potrzebny na wykonanie zadania. Indywidualizacja oprogramowania urządzeń wielofunkcyjnych umożliwia szybsze spełnienie nietypowych potrzeb użytkowników. Funkcja wydruku podążającego umożliwia odbiór wydruku z dowolnego urządzenia i likwiduje przestoje
w pracy.
.

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Easy Office:

  • This is the 1st item
  • This is the 2nd item
  • poufność i pełne bezpieczeństwo drukowanych
    i skanowanych dokumentów
  • eliminacja przestojów w pracy dzięki wydrukowi podążąjącemu
  • dopasowanie funkcjonalności do potrzeb użytkowników
    i usprawnienie pracy biura
  • monitorowanie wydruków i wykrywanie nieprawidłowościOtrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz