Documaster Service - opieka serwisowa online drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych


Documaster Service jest oprogramowaniem, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie wszystkich sieciowych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i przekazywanie informacji o ich aktualnym stanie technicznym. Taka opieka serwisowa online umożliwia pracę urządzeń bez zakłóceń i przestojów, ponieważ część błędów jest usuwana zdalnie, natychmiast. To również pewność, że w urządzeniu nigdy nie zabraknie papieru ani tonera czy tuszu. Zanim to nastąpi, system odpowiednio wcześniej powiadomi o tym użytkowników.
Zastosowanie systemu Documaster Service umożliwia sprawną administrację posiadanych urządzeń oraz wydajne zarządzanie serwisem floty urządzeń drukujących różnych producentów, w wielu lokalizacjach. Dlatego optymalizuje działania wykonywane przez administratorów IT, firmy serwisujące oraz osoby odpowiedzialne za zamówienia i utrzymanie floty urządzeń biurowych.
Zastosowanie Documaster Service doskonale sprawdza się w firmach:

- wykorzystujących liczną flotę sieciowych urządzeń drukujących
- posiadających wiele lokalizacji sieciowych urządzeń drukujących
- mających wysokie wymagania serwisowe (np. wydruki masowe)

Zwięzłe raporty automatycznie generowane przez system dostarczają cennych informacji

Documaster Service udostępnia informacje w postaci przejrzystych i zwięzłych raportów. Są one automatycznie wysyłane do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie urządzeń drukujących i kopiujących, umożliwiając im podjęcie stosownych działań. W celu uzyskania jak najlepszej kontroli nad całą infrastrukturą IT, Documaster Service, umożliwia dostęp do informacji w formie raportów on-line, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Unikalną zaletą systemu Documaster Service jest funkcja automatycznego powiadamiania serwisu o rodzaju zaistniałej usterki przez aplikację nadzorującą maszyny. Powoduje to odciążenie pracowników zajmujących się tym do tej pory, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ich wydajności.
Jeśli zatem szukasz nowoczesnego rozwiązania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, to opieka serwisowa online realizowana przez Documaster Service jest idealnym systemem dla Twojej firmy.


 


Documaster Service wysyła następujące powiadomienia:

- brak papieru oraz zużyty toner
- niski poziom tonera w urządzeniu,
- zacięty papier,
- otwarte drzwi/pokrywa,
- konieczność wezwania serwisu,
- czas wykonania przeglądu/konserwacji,
- urządzenie w trybie off-line,
- brak połączenia z urządzeniem


Documaster Service zbiera następujące informacje:

- czas ostatniego zdarzenia,
- data i licznik ostatniego przeglądu,
- poszczególne liczniki,
- stan tonerów,
- stan papieru w podajnikach,
- status urządzenia,
- adres IP i adres MAC urządzenia,
- nr seryjny i nazwa urządzenia
- model i typ urządzenia,
- adres IP podsieci


Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Service:

 • nowoczesna opieka serwisowa online na miarę współczenych czasów
 • nadzorowanie oraz automatyczną inwentaryzację posiadanej floty urządzeń drukujących (automatyczne skanowanie sieci, odnajdywanie urządzeń i wskazanie urządzeń off-line, informowanie o awariach)
 • określanie zużycia posiadanego sprzętu (stany liczników całkowitych)
 • kontrolę nad urządzeniami bez względu na ich lokalizację
 • kontrolę nad urządzeniami wszystkich producentów - zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych i przewidywanie terminu ich wymiany
 • kontrolę on-line nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia (powiadomienia) planowanie przeglądów okresowych i konserwacji
 • zwiększenie wydajności floty urządzeń oraz pracowników przez szybką likwidację przestojów
 • automatyzację wezwań serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • zwiększenie wydajności administratorów IT przez odciążenie jego stanowiska

 • obniżenie kosztów serwisu oraz kosztów oraz kosztów eksploatacyjnych dzięki scentralizowaniu i ujednoliceniu zamówień
 • automatyczne generowanie raportów o stanach liczników urządzeń.Otrzymaj ofertę lub więcej informacji - wypełnij formularz