Zdalne zarządzanie flotą urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wszystkich producentów


Documaster Service jest oprogramowaniem, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie wszystkich sieciowych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i przekazywanie informacji o ich aktualnym stanie technicznym. Zastosowanie systemu Documaster Service umożliwia sprawną administrację posiadanych urządzeń oraz wydajne zarządzanie serwisem floty urządzeń drukujących różnych producentów, w wielu lokalizacjach. Dlatego optymalizuje działania wykonywane przez administratorów IT, firmy serwisujące oraz osoby odpowiedzialne za zamówienia i utrzymanie floty urządzeń biurowych.
Zastosowanie Documaster Service doskonale sprawdza się w firmach:
- wykorzystujących liczną flotę sieciowych urządzeń drukujących
- posiadających wiele lokalizacji sieciowych urządzeń drukujących
- mających wysokie wymagania serwisowe (np. wydruki masowe)

Documaster Service udostępnia informację w postaci przejrzystych i zwięzłych raportów. Są one automatycznie wysyłane do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie urządzeń drukujących i kopiujących, umożliwiając im podjęcie stosownych działań. W celu uzyskania jak najlepszej kontroli nad całą infrastrukturą IT, Documaster Service, umożliwia dostęp do informacji w formie raportów on-line, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Unikalną zaletą systemu Documaster Service jest możliwość automatycznego powiadamiania serwisu o rodzaju zaistniałej usterki. Powoduje to odciążenie pracowników zajmujących się tym do tej pory, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ich wydajności.


 


Documaster Service wysyła następujące powiadomienia:

- brak papieru oraz zużyty toner
- niski poziom tonera w urządzeniu,
- zacięty papier,
- otwarte drzwi/pokrywa,
- konieczność wezwania serwisu,
- czas wykonania przeglądu/konserwacji,
- urządzenie w trybie off-line,
- brak połączenia z urządzeniem


Documaster Service zbiera nastęujące informacje:

- czas ostatniego zdarzenia,
- data i licznik ostatniego przeglądu,
- poszczególne liczniki,
- stan tonerów,
- stan papieru w podajnikach,
- status urządzenia,
- adres IP i adres MAC urządzenia,
- nr seryjny i nazwa urządzenia
- model i typ urządzenia,
- adres IP podsieci


Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Service:

  • nadzorowanie oraz automatyczną inwentaryzację posiadanej floty urządzeń drukujących (automatyczne skanowanie sieci, odnajdywanie urządzeń i wskazanie urządzeń off-line, informowanie o awariach)
  • określanie zużycia posiadanego sprzętu (stany liczników całkowitych)
  • kontrolę nad urządzeniami bez względu na ich lokalizację
  • kontrolę nad urządzeniami wszystkich producentów - zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych i przewidywanie terminu ich wymiany
  • kontrolę on-line nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia (powiadomienia) planowanie przeglądów okresowych i konserwacji
  • zwiększenie wydajności floty urządzeń oraz pracowników przez szybką likwidację przestojów
  • automatyzację wezwań serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
  • zwiększenie wydajności administratorów IT przez odciążenie jego stanowiska

  • obniżenie kosztów serwisu oraz kosztów oraz kosztów eksploatacyjnych dzięki scentralizowaniu i ujednoliceniu zamówień
  • automatyczne generowanie raportów o stanach liczników urządzeń.