Wydruk podążający i poufny

Wydruk podążający i poufny
Wydruk podążający i poufny

Nasze rozwiązania wzbogacone są w funkcję wydruku poufnego podążającego (ang. follow me printing). Dzięki niej, każdy użytkownik, który zleci wykonanie wydruku, ma możliwość odebrania go przy dowolnym urządzeniu drukującym, oczywiście jeżeli najpierw przejdzie poprawną autoryzację (kod PIN lub/oraz dowolna karta identyfikacyjna lub/ za pomocą identyfikacji biometrycznej), co zabezpiecza dany dokument, wychodzący z urządzenia, przed dostaniem się w ręce niepowołanych osób.

Wydruk podążający i poufny

Poza tym dzięki wydrukom poufnym oraz wydrukom podążającym, a także ich zalecie, którą jest – wspomniany wcześniej, odbiór dokumentu w każdym miejscu, może doprowadzić do zlikwidowania przestojów w danym przedsiębiorstwie Przekłada się to na szybszą pracę, a co za tym idzie – pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych strat finansowych, które wiążą się z dłuższym wykonywaniem obowiązków firmowych.