Wdrożenie w dużej spółce energetycznej
Duża firma z branży energetycznej zatrudniająca ponad 8000 pracowników
6 lutego 2020
 

Wdrożyliśmy kompleksową usługę, umożliwiającą studentom oraz pracownikom naukowym korzystanie z cyfrowych zasobów naukowych zamieszczonych w chmurze Documaster Campus.

Wszyscy użytkownicy otrzymali konto, poprzez które mogą logować się do ogólnie dostępnych materiałów naukowych, takich jak: e-skrypty, tutoriale, wykłady w formie audio i video, prezentacji, itp. Ponadto do dyspozycji użytkowników dostępnych jest kilkanaście kolorowych, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z systemem płatności gotówkowej. Urządzenia zostały rozmieszczone w strategicznych miejscach uczelni i dzięki integracji z Documaster Campus umożliwiają wydruk materiałów z konta użytkownika lub skanowanie materiałów naukowych do chmury. Identyfikacja użytkowników odbywa się za pomocą elektronicznej legitymacji studenckiej oraz legitymacji pracowniczej. Dzięki wdrożeniu Documaster Campus wszyscy studenci otrzymali dostęp do niezbędnych materiałów naukowych, co wpłynęło na podniesienie jakości kształcenia oraz konkurencyjność uczelni.


 

Ponadto w obszarze administracyjnym wdrożyliśmy system Documaster Multiaudit oraz Documaster Service oraz 25 szt. zintegrowanych z oprogramowaniem wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w technologii mono i kolor.

Logowanie do urządzeń odbywa się za pomocą legitymacji pracowniczych. System znacznie ułatwił i przyspieszył większość podstawowych czynności związanych z produkcją i obiegiem dokumentów w postaci elektronicznej jak i papierowej. Umożliwia wydruk poufny, wydruk podążający, skanowanie oraz OCR dokumentów na prywatne konta użytkowników. Urządzenia objęte są pełnym monitoringiem, dostarczając na bieżąco informacje o zużyciu materiałów eksploatacyjnych oraz o stanie każdego z urządzeń. Wdrożony system umożliwił optymalne wykorzystanie urządzeń oraz zminimalizowanie kosztów związanych z wydrukami o ponad 30%. Generowane raporty pozwalają na właściwe planowanie jak i budżetowanie systemu na kolejne lata.


Szczegółowe referencje